Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

49153Lykle Hendriks (Helmes) 1777 - 1831

Expand Messages
 • Liekele
  Jan 7, 2010
   L.S.,

   Nadat ik een aantal jaren het dossier Helmes/Helmus terzijde had gelegd doe ik toch weer een een poging tot het vinden van tot nu toe voor mij onbekende gegevens van mijn voorgeslacht.
   Ooit kreeg ik van appydevries@... de hint dat de voornaam Helmich/Helmig waarschijnlijk afkomstig is van de kop van Overijssel toen van daaruit verveners naar Friesland kwamen.

   Maar even bij het begin beginnen.
   Lykle Hendriks, geb Ureterp 7 feb 1777 en overleden Beetsterzwaag 20 mrt 1831 was gehuwd met Rinske Foppes Hemminga, geb Beetsterzwaag 14 okt 1784.
   Lykle Hendriks nam in 1811 de familienaam Helmes aan. Dat was een verwijzing naar zijn overgrootvader van moederszijde: Lykele Helmigs, geb Olterterp jan 1701, die als weduwnaar, op 20 mei 1731 huwde met Taetske Uytses.
   Lykele Helmigs was op zijn beurt een zoon van Helmig Binnes, geb Olterterp 1675 en Lutske Lykles. Trouwdatum Helmig en Lutske Weinterp april 1701. Beide van Selmien.

   Nog een generatie terug met Helmich/Helmig:
   Helmig Binnes was een zoon van Binne Ates, geb rond 1638 Lippenhuizen en Siouck Helmichs, geb rond 1640. Zij huwden te Opsterland op 26 mei 1664.

   Maar dan houdt het voor mij op wat betreft mij bekende oudere gegevens over
   Helmich/Helmig.

   Is er na het verstrijken van een aantal jaren wellicht bij iemand van de lezers wel wat meer aansluiting gevonden?

   Hartelijke groet,

   Liekele Helmus (naam versleten in de tijd maar nog wel herkenbaar!)
  • Show all 8 messages in this topic