Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

4909Re: [Friesland-genealogy] Re: Aanvulling/invulling kwartierstaat.

Expand Messages
 • Gerrit Zweers
  May 4, 2001
   >E] Bauwkes Heeres, gehuwd in +/- 1741 met Aaltje Wiebes. Beroep
   >Schipper.
   >Zij hadden vermoedelijk twee zoons, zijnde Wybe Baukes (Zeinstra >1811)
   >geb. in 1744 te Akkrum en overl op 10-1814 te Akkrum en Zied Baukes geb.
   >in 1746 te Akkrum en overl. op 14-4-1813.
   >
   Hallo Pieke,
   Ik heb helaas geen voorouders van Bauwke Heeres (Zeinstra) en Aaltje
   Wiebes voor jouw of mijn kwartierstaat. Ik heb wel een aantal van hun kinderen:
   1. Wybe Baukes Zeinstra, arbeider, geb. 1744, ged. 8-5-1777 te Akkrum, ovl.
   30-10-1814 te Akkrum; gehuwd 1-6-1777 te Akkrum met Cornelia Regnerus Braarda.
   Dit zijn de grootouders van Wybe Regnerus Seinstra en deze is weer de
   grootvader van mijn grootmoeder Wijtske Regnerus Seinstra.
   2. Zied Baukes Zeinstra (uit jouw opgave), geb. 1746 te Akkrum, ovl.
   14-4-1813 te Akkrum.
   3. Heere Baukes Zeinstra (alias Blingsma), geb. 1747 te Akkrum, ged.
   26-1-1775 te Akkrum, gehuwd met Sijke Attes Blinksma.
   4. Gorrelt Baukes Zeinstra, geb. 25-1-1753 te Akkrum, ovl. 16-4-1807 te
   Akkrum, gehuwd met Fettje Andries.
   5. Sjouke Baukes Zeinstra (alias Dijkstra), geb. 19-4-1759 te Akkrum

   Er zijn vermoedelijk nog meer kinderen, want in het duotisatieregister van
   1748 (is dat een volkstelling?) staat te Akkrum ingeschreven Bauke Heeres.
   Deze heeft dan 3 kinderen onder en 3 boven de 12 jaar. De 3 kinderen boven
   de 12 jaar moeten dus voor of in 1736 zijn geboren en zijn mij nog
   onbekend. Aaltje Wybes zal dus vermoedelijk omstreeks 1715 geboren zijn.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 4 messages in this topic