Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

4907Re: [Friesland-genealogy] Heerema

Expand Messages
 • J W Draijer
  May 3, 2001
  • 0 Attachment
   http://home.planet.nl/~palst004/vanderAA/Bolsward.html

   In deze kerk was eene vikarij gesticht en nog vijf prebenden, die men vrije
   leenen plagt te nomen. Zij waren bestemd om daaruit jonge lieden uit zekere
   geslachten bevordelijk te zijn in hunne studiën. Van deze leenen bestaan er
   nog vier: als het Hettema-en-Heerema-leen, het Aldger-Douwes-Houckema-leen,
   het Hendrik-Nannes-en-Catrijn-Epes-leen en het Wybenga-leen.

   Paul,

   A leen or prebende (eng: prebend) is a church title with annuity. I don't
   know where the names are coming from but they are probably from the people
   who donated the money.

   Jan Willem


   ----- Original Message -----
   From: Paul Heerema
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Sunday, April 29, 2001 9:01 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Heerema


   I apologize for using english... I am researching my family, the Heerema
   family of St. Annaparochie, Het Bildt. My family left St. Annaparochie in
   1881. My brother-in-law translates what I cannot figure out and we are
   unsure of what "leen" means. Is this Hettema-Heeremaleen an estate or
   school of some kind? Might this "leen" have anything to do with my family?
   :-) If anyone can help me with this or anything else to do with the Heerema
   family it would be appreciated. Feel free to reply in "engels" or
   "nederlands."

   bedankt,
   Paul Heerema
   New Jersey, USA

   >
   >Message: 1 Date: Thu, 26 Apr 2001 19:52:25 +0200 From: "Pieke en Frouwkje
   >v/d Schaaf-Beckeringh." Subject: Re: Genealogie Renema >"N.
   >Zonneveld-Renema" schreef: > > Bij mijn onderzoek naar de familie Renema -
   >ik wissel al gegevens uit met Jan, > kwam ik het Annaleen en het
   >Heeremaleen tegen. > Wie kan mij meer vertellen over deze lenen.
   >Bijvoorbeeld: wanneer ze zijn uitgegeven, > door wie, ten behoeve waarvan
   >en wie er van profiteerden.
   >
   >Hallo Nel.
   >
   >Ik heb wel informatie over het "Hettema-Heeremaleen", ik weet niet of het
   >de zelfde leen is die jij zoekt. Maar ik zal toch maar de gegevens
   >doorgeven die ik heb.
   >
   >Deze leen (Hettema-Heeremaleen) is waarschijnlijk zo rond 1520 opgezet. In
   >een artikkel in het Friesche Volksalmanak van 1899 zou dit Bolswarderleen
   >in de 17-e eeuw 'eenvoudig Heeremaleen heetten'; de naam Hettema zou pas in
   >de 18de eeuw bij zijn gekomen. Over dit leen is volgens diverse artikkelen
   >heel wat te doen geweest, zo zijn er de nodige twijfels over het wel en wee
   >van het leen. De oorsprong ervan is in het donker gehult. Het leen zou zijn
   >gesticht door "Tabbe Ynthyez {Hettema?}" en zijn vrouw "Rinck
   >Lieuwesdochter {Heerema}". Zoals gezegd zijn er geen nadere bewijzen van.
   >De acte van de instelling is verdwenen; duidelijk is wel, dat er de nodige
   >bezittingen waren waaruit inkomsten voortvloeiden ten behoeve van een
   >student. Uit latere akten blijkt dat waarschijnlijk op de beneficianten
   >niet de verplichting ruste in de theologie te gaan studeren, tenminste
   >althans niet in de praktijk. De meeste beneficianten - vooral vroeger -
   >waren van aanzienlijke komaf zodat hier kennelijk niet het inkomen of
   >'cleen vermogen' van de ouders een rol speelde.
   >
   >Volgens de oude Beneficiaal-Boeken was in 1543 bezitter van het leen
   >"Bernardus Tabbez". Volgens het boek "De vier Bolswarder Lenen" van Drs. G.
   >ABma uit 1979 waren in die tijd "....landen ende renten, behorende tot den
   >Prebende van Sinte Pieter ende Pauwels, in de kercke toe Oldehoeff binnen
   >Bolswert, waer aff nu ter tyt Bernardus Tabbezoon Clerck Passessor is."
   >Deze Bernardus zou zijn geboren in 1533 en de inkomsten hebben genoten van
   >1540 tot 1558. In 1559 zou een zekere "Reijner Claeszoon" het leen
   >ontvangen hebben, maar deze werd bij een vonnis van het Hof van Friesland
   >in 1560 ontheven van het leen. Volgens een akte uit zo rond 1622 wordt
   >afgesproken dat in het gevolg de ene keer uit de 'line' Hettema en de
   >andere keer uit de lijn Heerema.
   >
   >Voor meer gegevens verwijs ik je naar het boek de Vier Boswarder Lenen. Als
   >je dit niet kan vinden is het mogelijk dat ik je een uittreksel hiervan
   >opstuur. Want ik heb dat boek el in mijn bezit, maar dat kan wel even duren
   >inverband met andere werkzaamheden.
   >
   >Hopende dat ik je een beetje heb geholpen, groet ik je.
   >
   >Pieke van der schaaf.
   >
   >

   _________________________________________________________________
   Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
  • Show all 4 messages in this topic