Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

4903Hoogstins-Boonstra raadsel

Expand Messages
 • acard@pacbell.net
  May 2, 2001
   Ik ben op zoek naar de vader van Jantje Klazes Hoogstins Boonstra. Ze
   was de dochter van Hinke Klazes Boonstra (wie was toen ongehuwd),
   geboren 12 juli 1822 te Suawoude
   (Geboorteakte Tietjerksteradeel
   Aangiftedatum 15 juli 1822, akte nr. 124)
   overleden 4 augustus 1876,
   (Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1876
   Aangiftedatum 5 augustus 1876, blad nr. 31)
   Ze was gehuwd met Aan Pieters Rypstra, en de naam van haar vader is
   niet op de huwelijksakte of overlijdensakte vermeld.
   Ik denk het mogelijk dat de vader was Klaas Jans Hoogstins, wie was met
   een andere Boonstra weduwnaar (Jeltje Eelkes Boonstra). Jeltje Boonstra
   is overleden ongeveer 10 maanden voor Jantje Klazes Hoogstins Boonstra
   is geboren. Kunnen Jeltje Eelkes Boonstra en Hinke Klazes Boonstra een
   verwantschap hebben? Misschien was Hinke dienstbode bij de familie
   Hoogstins? Weet iemand iets over deze familie?
   Bij voorbaat dank,
   Adrian Card