Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

48945Re: Stamreeks Hommema

Expand Messages
 • hurkonides
  Dec 2, 2009
  • 0 Attachment
   Ha Annemarth

   Maar wie is dit dan?

   Leeuwarderadeel, huwelijken 1772
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 augustus 1772 in Stiens
   Man : Lolcke Hessels Hommema afkomstig van Stiens
   Vrouw : Lijsbert Freerks afkomstig van Stiens

   Gestandaardiseerde namen: LOLKE HESSELS en LIJSBET FREERKS

   Hessel
  • Show all 7 messages in this topic