Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

48919RE: [Friesland-genealogy] Friese voornamen (was Reynu)

Expand Messages
 • johan voorberg
  Nov 30, 2009
  • 0 Attachment
   Beste mensen,   Misschien is deze vraag aanleiding eens een (beknopte) inventarisatie te maken van (verbasterde) Friese voornamen.

   Te meer omdat deze zowel in Friesland als in het verwante Noord-Hollandse West-Friesland vaak aanleiding geven tot allerlei speculaties over de naamsoorsprong of betekenis (ook van de latere daaruit afgeleide familienamen)

   Reinouwtje en Meinouwtje (Reina en Meintje) zijn in Friesland bekend, maar leiden bij genealogen in Noord-Holland (West-Friesland), die zich de grote migratie uit Friesland en de sterke sociaal-economische banden tussen beide gebieden soms onvoldoende realiseren, tot allerlei speculaties.

   In Gaasterland werd binnen de familie Krol (= krul) in oudere generaties ook de naam Jakkekrol aangetroffen. En door Friese genealogen geduid als een naamgeving van een uit Duitsland afkomstige persoon met een opvallend swierige jas (!) (Gelijk rond Andijk de familienaam Mantel op vergelijkbare wijze tot toedichten van Duitse voorouders leidde) Terwijl Jakke niet meer is dan de Friese aanduiding van Jacob, en met de familienaam Krol de naam Jakkekrol dus een versteend patroniem is, respectievelijk een door de schrijver/ koster/ dominee of pastoor misverstane samentrekking van de persoon Jakke Krol.

   Zelf worstelde ik in de omgeving van Oldemarkt (sociaal-economisch vroeger ��n geheel met Stellingwerf) met een man die eerste een zekere Geertje huwde, maar later kinderen liet dopen waarbij zijn (tweede?) vrouw Kikke werd genoemd. Het duurde even voor ik begreep dat Kikke in die regio niet meer of minder is dan het "Friese" synoniem voor Geertje (idem Giethoorn)

   Ik ben nieuwsgierig of bovenstaande geheel correct is, en of er animo is om rond dit soort namen tot een (beknopt) overzicht te komen.

   Het Meertens Instituut heeft naar eigen mededeling hiervoor nog te weinig overzicht.   vriendelijke groet,   Johan Voorberg


   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   From: nynkevandenhooven@...
   Date: Sun, 29 Nov 2009 20:48:44 +0100
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Reynu

   Grietje,

   Nououou, synoniem. Van oorsprong is Nynke (Friese spelling) een koosnaam
   voor een meisje dat Trijntje heet. In de loop der tijd is het een
   zelfstandig voorkomende naam geworden.

   Reynu (of moderner Reinou of Reinouw) lijkt mij eerder een vrouwelijke vorm
   van Rein(er). En daarvan geeft Meertens de volgende verklaring:

   Rein: Fri. naam. Eenstammige verkorting van Germ. namen met rein-, regin-,
   `raad' (zie regin-).

   Met vriendelijke groet

   Nynke van den Hooven

   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Grietje
   Brouwer-IJsbrandy
   Verzonden: zondag 29 november 2009 19:51
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Reynu

   De naam Nienke is in Friesland synoniem aan Trijntje. Ditzelfde geldt ook
   voor Akke en Aukje.
   Weet iemand of de naam Reynu of voor Trijntje gebruikt werd.

   Alvast bedankt voor de reakties, groeten,
   Grietje Brouwer

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]

   _________________________________________________________________
   Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
   http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 15 messages in this topic