Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

48725Nieuwe artikelen Sneuper blog

Expand Messages
 • hzijlstra
  Nov 4, 2009
   L.S.

   Nieuwe artikelen op Sneuper blog, o.a.:

   - Anne Tjibbes van der Meulen: Pasja van het Glas
   - Boedelinventarissen Westerkwartier online
   - Kollumer Veerhuis te Dokkum te huur
   - Familie-archief Meindersma uit Ee geinventariseerd
   - Sonttol registers 1557-1850 online
   - Fotoverslag ledendag Historische Vereniging Noordoost Friesland
   - Dominee Hebelius Potter was reislustig

   Zie http://sneuperdokkum.blogspot.com

   Groetnis, Hans
  • Show all 7 messages in this topic