Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

48515Re: [Friesland-genealogy] jinshuzen

Expand Messages
 • Appy de Vries
  Oct 7, 2009
   Sa,no wit Cor wat ik mei ''Master'' bedoelde!!
   Jan wat in aerdig ferhael,de Wjittering brocht
   my efkes werom yn'e tiid bij ''Alde Skou''[1949],
   ''Dèr de Wjittering syn streamen,rolje lit sa
   wyld en rauw,leit it plakje fan myn dreamen,
   leit ús moaie ''Alde Skou'' [folksliet]
   Folle Groetsjes
   Appy.

   ----- Original Message -----
   From: "J. Dijkstra" <dij00750@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Wednesday, October 07, 2009 8:00 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] jinshuzen


   Hallo Appie
   Nijehus wie net in Skâns.It wie in nije buorkerij,Sa'n hûndert meter de Van
   Sminmiawei yn,dêr 't
   de Wjittering ûnder de wei troch giet.Op dat plak hat ek in tolpeal
   stien.Der is no in boskje.
   Marie Rinses en Auke Hommes moatte dêr wenne ha.Homme Aukes moatris trije
   pleatsen
   foar soannen fan him sette litten ha.Dit soe der dan ien fan west ha.De âld
   man betelle trouwens
   foarút, sa út it kammenet. Der hat doe net in krisis west ju.

   Fr. gr. Jan Dijkstra

   --
   Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter.
   52 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
   Wij zijn een gemeenschap van 6 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
   Download de gratis SPAMfighter via deze link: http://www.spamfighter.com/lnl


   [Non-text portions of this message have been removed]   ------------------------------------

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links
  • Show all 15 messages in this topic