Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

48394Kerkarchief van Wolvega, Nijelamer, Nijeholtwolde en Sonnega met 8123 foto's

Expand Messages
 • Anton
  Sep 17, 2009
   Hallo medespeurders   Vandaag weer op mijn site http://altijdstrijdvaardig.nl 2100 foto's gezet van de Diaconierekeningen van Wolvega 1677-1860 als een foto wat onduidelijk is dan is document erg slecht. vergroot het en het is beter leesbaar.   Het overzicht van Wolvega, Nijelamer, Nijeholtwolde en Sonnega met 8123 foto's is nu:   Invt. nr. 1 Notulen Kerkeraad 1761-1835   Invt. nr. 2 Notulen Kerkeraad 1774-1803 N.B. Bijlagen van de Notulen in Invt. nr. 1   Invt. nr. 3 Collecten Kerkeraad 1884-1896   Invt. nr. 3 Notulen Kerkeraad 1836-1898   Invt. nr. 4 Notulen Kerkeraad 1898-1926   Invt. nr. 5 Ingekomen stukken Kerkeraad 1815-1846   Invt. nr. 6 Ingekomen stukken Kerkeraad 1841-1871   Invt. nr. 7 Ingekomen stukken Kerkeraad 1875-1903, ook lijsten met Stemgerechtigde Ledematen 1898-1899   Invt. nr. 8 Ingekomen stukken Kerkeraad 1904-1922 (in deze map foto's, brieven en een brochure van het Sanatorium ter bestrijding van de Tuberculose "Zonnegloren" te Soestduinen (Utrecht)   Invt. nr. 9 Ingekomen stukken Kerkeraad 1917-1925   Invt. nr. 10 Ingekomen stukken Kerkeraad 1925-1934   Invt. nr. 11 Ingekomen stukken Kerkeraad 1931-1934   Invt. nr. 12 en 13 zijn niet openbaar   Invt. nr. 14 Doopboek 1812-1826   Invt. nr. 15 Doopboek 1826-1878   Invt. nr. 16 Doopboek 1878-1934   Invt. nr. 17 Lidmaten 1688-1772   Invt. nr. 18-a Lidmaten in 1774 opgemaakt   Invt. nr. 18-b Lidmaten in het najaar van 1836 opgemaakt   Invt. nr. 18 Lidmaten 1772-1868   Invt. nr. 19 Lidmaten 1867-1892   Invt. nr. 20 Contra Lidmatenboek 1772-1868   Invt. nr. 21 Contra Lidmatenboek 1867-1895   Invt. nr. 22 Contra Lidmatenboek 1894-1934   Invt. nr. 23 Floreenplichtigen, 1861, inzake Predikantsberoeping en lijsten van stemgerechtigden, 1896-1916, 1921   Invt. nr. 24 Contra Trouwboek 1772-1842   Invt. nr. 25 Contra Trouwboek 1894-1934   Invt. nr. 26 en 27 Notulen, plannen, rapporten e.d., 1695-1835, Invt. nr. 27 Ingekomen stukken 1684-1804   Invt. nr. 28 Rekeningen van de Diaconie van Nijelamer en Nijeholtwolde 1713-1742   Invt. nr. 29 Rekeningen van de Diaconie van Nijelamer en Nijeholtwolde 1763-1799   Invt. nr. 30 Rekeningen van de Diaconie van Wolvega 1677-1706   Invt. nr. 31 Rekeningen van de Diaconie van Wolvega 1706-1727   Invt. nr. 32 Rekeningen van de Diaconie van Wolvega 1727-1749   Invt. nr. 33 Rekeningen van de Diaconie van Wolvega 1790-1806   Invt. nr. 34 Rekeningen van de Diaconie van Wolvega 1806-1822   Invt. nr. 35 Rekeningen van de Diaconie van Wolvega 1822-1860

   Wordt vervolgd   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier
   Index met 130.600 familienamen,
   ook van andere Provincies, uit het
   Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland.
   En ca. 34.200 foto's van kerkarchieven.
   http://altijdstrijdvaardig.nl