Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

47611Re: zoekvraag

Expand Messages
 • Kees Braaksma
  May 7 3:57 AM
  • 0 Attachment
   Hallo Sonja,

   Hun trouwen is wel te vinden:

   Leeuwarden, huwelijken 1701
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 6 februari 1701
   Man : Pyter Brouwer afkomstig van Leeuwarden
   Vrouw : Uilkjen Velda afkomstig van Leeuwarden
   Opmerking : getrouwd in de Jacobijner kerk

   En haar doop:

   Leeuwarden, dopen, doopjaar 1676
   Dopeling: Ulckien
   Gedoopt op 6 februari 1676 in Leeuwarden
   Dochter van Broer Jacobs en niet genoemde moeder

   Haar vaders doop:
   Leeuwarden, dopen, doopjaar 1668
   Dopeling: Broer Jacobs
   Gedoopt op belijdenis op 19 juni 1668 in Leeuwarden
   Kind van niet genoemde vader en niet genoemde moeder

   Dus dan was Uilkje Velda 79 jaar in 1755 bij haar overlijden en dat kan nog heel goed.

   De rest kan ik ook niet vinden.
   Je zou degenen die die gegevens op internet hebben staan, kunnen mailen, bijvoorbeeld:

   http://genealogie.molvis.nl/descendancy.php?pid=I001768&show_full=1&generations=&box_width=&ged=beperkt.ged

   Groeten,
   Kees


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...> wrote:
   >
   > Hallo Kees,
   >
   > Het probleem is juist dat het bij de Mormonen staat maar geen enkel bewijs
   > iedereen kan dat er in hebben gezet.
   > Ik ga graag op zeker.
   > Vooral omdat er ook geen trouwdatum is te vinden in de Jacobijnerkerk met
   > Uylkje Velda
   > Blijft dus een zeer onzeker gegeven
   > Vandaar dat ik het fijn zou vinden als er iemand in het archief komt en er
   > naar zou kunnen kijken.
   > Uylkje Velda zou gestorven zijn 9-4-1755 te Leeuwarden (moet ze erg oud zijn
   > geworden)
   > Zoon Broer 13-11-1701 is predikant te Dronrijp Hindelopen Harlingen en
   > Amsterdam.
   > Andere kinderen huwden in de fam.Kutsch
   > Pytter (Brouwer) zou Grietman zijn geweest van Rauwerderhem?
   > Alles staat op internet maar geen enkel bewijs hiervan te vinden?
   >
   > vr.gr Sonja Neyen
   >
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: "Kees Braaksma" <braaksma444@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Thursday, May 07, 2009 11:10 AM
   > Subject: [Friesland-genealogy] Re: zoekvraag
   >
   >
   > Hallo Sonja,
   >
   > Als je de doopdatum weet van Pieter Brouwer, dan zou je bij tresoar ook zijn
   > ouders moeten kunnen vinden, maar...
   > Op 24 juni 1674 is er geen Pieter gedoopt in Leeuwarden.
   > Ik kom zijn naam wel bij de Mormonen tegen:
   >
   > Pieter Menno Heebel Brouwer
   > geb. Leeuwarden 24 juni 1674
   > zoon van Hebbe Minnes Brouwer en Antje Pieters
   > getrouwd met Uilkje Velda
   > dochter van Broer Jacobs Velda en Antje Simons
   > +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   > Leeuwarden, huwelijken 1667
   > Vermelding: Ondertrouw op 5 oktober 1667
   > Man : Broer Jacobs afkomstig van Dokkum
   > Vrouw : Antie Simens afkomstig van Leeuwarden
   > Opmerking : hij is tinnegieter
   > +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   >
   > Het is in elk geval zeker dat zijn vader Hebbe (of een variant daarvan) moet
   > zijn, want:
   >
   > Op 20 november 1701 wordt er een zoon Broer gedoopt, waarbij hij Pytter
   > Heebes Brouwer wordt genoemd
   > Op 26 augustus 1705 wordt er een zoon Hebelius gedoopt
   > Op 30 januari 1718 wordt er een dochter Juliana gedoopt, waarbij hij Pieter
   > Heebel Brouwer wordt genoemd.
   >
   > Misschien was de familie doopsgezind?? Dan vind je zijn doop niet.
   >
   > Maar ook de trouwdatum van Hebbe Minnes (Brouwer) en Antje Pieters is niet
   > te vinden.
   >
   > Groeten,
   > Kees
   >
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@>
   > wrote:
   > >
   > > Goeden Avond,
   > >
   > > Ik zou graag de ouders willen weten van
   > > Pytter (Brouwer)
   > > geb. 24-06-1674 Leeuwarden
   > > overleden 27-04-1726 Leeuwarden
   > > huwde 06-02-1701 Jacobijnerkerk ondertrouw 21-01-1701 Leeuwarden
   > > Staat er iets bij zijn huwelijk geboorte of overlijden genoteerd?
   > > Kan iemand dat voor mij nakijken dan zou ik erg dankbaar zijn.
   > >
   > > vr.gr Sonja Neyen
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   > --------------------------------------------------------------------------------
   >
   >
   >
   > No virus found in this incoming message.
   > Checked by AVG - www.avg.com
   > Version: 8.5.325 / Virus Database: 270.12.21/2102 - Release Date: 05/07/09
   > 05:57:00
   >
  • Show all 17 messages in this topic