Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

47610Re: [Friesland-genealogy] Re: zoekvraag

Expand Messages
 • sonja neyen
  May 7, 2009
  • 0 Attachment
   Hallo Kees,

   Het probleem is juist dat het bij de Mormonen staat maar geen enkel bewijs
   iedereen kan dat er in hebben gezet.
   Ik ga graag op zeker.
   Vooral omdat er ook geen trouwdatum is te vinden in de Jacobijnerkerk met
   Uylkje Velda
   Blijft dus een zeer onzeker gegeven
   Vandaar dat ik het fijn zou vinden als er iemand in het archief komt en er
   naar zou kunnen kijken.
   Uylkje Velda zou gestorven zijn 9-4-1755 te Leeuwarden (moet ze erg oud zijn
   geworden)
   Zoon Broer 13-11-1701 is predikant te Dronrijp Hindelopen Harlingen en
   Amsterdam.
   Andere kinderen huwden in de fam.Kutsch
   Pytter (Brouwer) zou Grietman zijn geweest van Rauwerderhem?
   Alles staat op internet maar geen enkel bewijs hiervan te vinden?

   vr.gr Sonja Neyen


   ----- Original Message -----
   From: "Kees Braaksma" <braaksma444@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Thursday, May 07, 2009 11:10 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: zoekvraag


   Hallo Sonja,

   Als je de doopdatum weet van Pieter Brouwer, dan zou je bij tresoar ook zijn
   ouders moeten kunnen vinden, maar...
   Op 24 juni 1674 is er geen Pieter gedoopt in Leeuwarden.
   Ik kom zijn naam wel bij de Mormonen tegen:

   Pieter Menno Heebel Brouwer
   geb. Leeuwarden 24 juni 1674
   zoon van Hebbe Minnes Brouwer en Antje Pieters
   getrouwd met Uilkje Velda
   dochter van Broer Jacobs Velda en Antje Simons
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   Leeuwarden, huwelijken 1667
   Vermelding: Ondertrouw op 5 oktober 1667
   Man : Broer Jacobs afkomstig van Dokkum
   Vrouw : Antie Simens afkomstig van Leeuwarden
   Opmerking : hij is tinnegieter
   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   Het is in elk geval zeker dat zijn vader Hebbe (of een variant daarvan) moet
   zijn, want:

   Op 20 november 1701 wordt er een zoon Broer gedoopt, waarbij hij Pytter
   Heebes Brouwer wordt genoemd
   Op 26 augustus 1705 wordt er een zoon Hebelius gedoopt
   Op 30 januari 1718 wordt er een dochter Juliana gedoopt, waarbij hij Pieter
   Heebel Brouwer wordt genoemd.

   Misschien was de familie doopsgezind?? Dan vind je zijn doop niet.

   Maar ook de trouwdatum van Hebbe Minnes (Brouwer) en Antje Pieters is niet
   te vinden.

   Groeten,
   Kees


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "sonja neyen" <samneyen@...>
   wrote:
   >
   > Goeden Avond,
   >
   > Ik zou graag de ouders willen weten van
   > Pytter (Brouwer)
   > geb. 24-06-1674 Leeuwarden
   > overleden 27-04-1726 Leeuwarden
   > huwde 06-02-1701 Jacobijnerkerk ondertrouw 21-01-1701 Leeuwarden
   > Staat er iets bij zijn huwelijk geboorte of overlijden genoteerd?
   > Kan iemand dat voor mij nakijken dan zou ik erg dankbaar zijn.
   >
   > vr.gr Sonja Neyen
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   ------------------------------------

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links

   --------------------------------------------------------------------------------   No virus found in this incoming message.
   Checked by AVG - www.avg.com
   Version: 8.5.325 / Virus Database: 270.12.21/2102 - Release Date: 05/07/09
   05:57:00
  • Show all 17 messages in this topic