Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

47578Re: Jan Jeips en Akke Roels

Expand Messages
 • jos.koster
  May 3, 2009
   Egbert,   Bedankt voor de snelle reply! Ik heb weer wat kunnen toevoegen in mijn
   bestand. Helaas ontbreekt ook in jouw kwartierstaat de informatie die
   ik nog zoek van enkele kinderen. Ik heb jouw staat nog even aangevuld
   met de info die ik nog had. Nogamaals bedankt!

   234. Jan Jeips, geb. Oranjewoud 27-12-1711, veehouder, overl. na
   2-5-1773, tr. Oudeschoot 22-11-1741

   235. Akke Roels, geb. ca 1721, afkomstig uit De Knipe, overl. Oudeschoot
   21-4-1806 (85 jr.)

   Uit dit huwelijk:

   i. Saakjen Jans, geb. Mildam 6-1-1744, tr. Idskenhuizen 2-5-1773 Wiebe
   Sjerps Wierda uit Tjerkgaast, won. 't Meer 1793

   ii. Korneliske Jans Heida, geb. Oudeschoot 5-3-1746, ged. Oudeschoot
   27-3-1746, tr. Oudeschoot 25-3-1770 Jeip Pieters Heida uit Oudeschoot,
   won. 't Meer 1793

   iii. Jeip Jans Heida, geb. Oudeschoot 2-1-1749, ged. Oudeschoot
   12-1-1749, overl. Mildam 28-6-1816, won. Brongerga 1793, tr. (1)
   Oudeschoot 19-11-1780 Popke Pieters Langius uit Oudeschoot, tr. (2)
   Oudeschoot 27-1-1793 Ytje Hommes Kuiper uit Oranjewoud

   iv. Roel Jans Heida, geb. Oudeschoot 17-12-1751, ged. Oudeschoot
   1-1-1713, huisman (veehouder), overl. Nieuwehorne 29-1-1817, tr. (1)
   Oudeschoot 14-5-1780 Janke Tjeerds Nijenhuis uit Brongerga, tr. (2)
   Nieuwehorne 15-5-1806 Hinke Jelles Meina uit Nieuwehorne

   v. Foekje, geb. Oudeschoot 4-4-1756, jong overl.

   vi. Sipke Jans Heida, geb. Oudeschoot 10-1-1759, ged. Oudeschoot
   11-2-1759, veehouder, overl. Schoterland 2-9-1842, tr. Oudeschoot
   24-5-1786 Saakjen Meints Heida uit Bovenknijpe, klndr. van nrs 468 en
   469

   vii. Imke Jans Heida, geb. Oudeschoot 22-7-1762, ged. Oudeschoot
   12-8-1762 (nr. 117), overl. Oudeschoot 9-2-1830. tr. Oudeschoot 7-5-1786
   met Eitze (Eise) Meeuwes Hoekstra


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Egbert Lantinga"
   <egbert.lantinga@...> wrote:
   >
   > Ik zat even wat te knoeien met mijn aantekeningen, en daarom heb ik
   mijn eerste e-mail verwijderd. Maar nu weet ik het weer:
   > AEngwirden, huwelijken 1663
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 juli 1663 in Luinjeberd
   > Man : Jelle Roeloffs afkomstig van Luinjeberd
   > Vrouw : Arj.. Meites afkomstig van Luinjeberd
   >
   > Jelle Roel[of]s is dus overleden tussen 1694 en 1698 en Arjaantje
   Jelle Roelofs weduwe (=Arrien Jelles) wordt in 1698 als eigenaar van de
   helft Luinjeberd nr. 2 vermeld. Later dus opgevolgd door hun zoon Roel
   Jelles.
   >
   > Groet,
   > Egbert
   >
   > > Beste Jos,
   > > Ik heb ze alle 7 in mijn kwartierstaat staan (hopelijk zonder
   fouten):
   > > http://members.chello.nl/e.lantinga/
   > > Roel Jelles, de vader van Akke Roels, was in 1711 (Reëelkohieren
   Luinjeberd)
   > > eigenaar van "een veenplaats ende huijsinge in Schoterlandt met
   eenigh lant groot
   > > 17 morgens wordt hier voor de helft genomen".
   > > Volgens de Proclamatieboeken van Aengwirden was hij in 1720 huisman
   in 't Meer.
   > > Tevens was hij in 1711 voor de helft eigenaar van Luinjebert nr. 2
   (in 1698
   > > Arrien Jelles), en in 1728 nog steeds:
   > > Stemkohier 1728 Luinjeberd (Ængwirden)
   > > Stem nr. 2, aantal stemmen: 1
   > > Zakelijk gerechtigden:
   > > Broer Wisses, eigenaar voor 1/2
   > > Roel (ROELOF) Jelles, eigenaar voor 1/2
   > > Dedde Clases (KLASES), gebruiker
   > > In de Hypotheekboeken van Schoterland wordt in 1710 Jelle Roels,
   huisman te Luinjeberd, vermeld als crediteur van een lening welke in
   1694 is verstrekt aan Pieter Jelles (overl. in of voor 1710) en zijn
   vrouw Tietske Brugts te Heerenveen.
   > > Groet,
   > > Egbert
   > >
   >
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 6 messages in this topic