Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

46833Re: [Friesland-genealogy] Gerrit Hilles van Vellinga X Ienske Pieters

Expand Messages
 • Hinke
  Feb 6, 2009
   En Jan, mogelijk heb je mijn mail van 02-02-09 niet gezien? Daarin
   stonden ook al de gegevens die ik had van Hinske en 16 kinderen van haar
   en Gerrit.

   Ik plak het hier nog even onder:

   Gerardus Hilles (Gerrit) van Vellinga, geb. Burgwerd, ged. Bolsward 8
   jan. 1759, koopman, † Bolsward 16 jan. 1833, zn. van Hille Gerrits en
   Antie Hotses, tr. 1e Bolsward 15 jan. 1786 Hinskje (Ynskje) Pieters,
   ged. Bolsward 19 sept. 1765, † ald. 27 juli 1815, dr. van Pieter Alles
   en Iemkje Baukes; tr. 2e Bolsward 25 aug. 1816 Hinke Jelles Kuiper, geb.
   Makkum 1759.
   Uit het eerste huwelijk:
   1. Hille Gerrits van Vellinga, geb. Bolsward, ged. Bolsward 18 okt.
   1786, schipper, † Harlingen 16 okt. 1817, tr. Bolsward 9 dec. 1810
   Susanna Nicolaas Gubbels, ged. Makkum 6 sept. 1768, † Bolsward 14 dec.
   1850, dr. van Nicolaas Johannis en Rigtje Jans.
   2. Ymkjen Gerrits van Vellinga, ged. Bolsward 13 febr. 1788, † ald. 6
   sept. 1827, tr. Bolsward 27 april 1810 Lourens Joostes Hankel, ged.
   Bolsward 18 sept. 1790, wever, † Sneek 7 april 1847, zn. van Joost
   Lourens en Johanna Cecilia Gleets.
   3. Pieter Gerrits, ged. Bolsward 6 sept. 1789, † vóór 19 maart 1792.
   4. Hotske Gerrits, ged. Bolsward 6 sept. 1789, † vóór 1811.
   5. Pieter Gerrits, ged. Bolsward 19 maart 1792.
   6. Pieter Gerrits van Vellinga, ged. Bolsward 9 maart 1793, schipper,
   koopman, arbeider, † Bolsward 18 nov. 1859, tr. 1e Bolsward 24 april
   1814 Beitske Horatius Straak, ged. Bolsward 5 mei 1798, † ald. 10 jan.
   1835, dr. van Horatius Krins en Ytje Cornelis Dijkstra; tr. 2e Bolsward
   2 dec. 1838 Jacoba Ages Porten.
   7. Hotse Gerrits, ged. Bolsward 4 maart 1794.
   8. Hotze Gerrits van Vellinga, geb. Burgwerd, ged. Bolsward 1 okt. 1794,
   slager, † Bolsward 16 aug. 1844, tr. Bolsward 4 juni 1815 Trijntje
   Hiddes Stallinga, ged. Bolsward 15 juni 1793, † ald. 23 aug. 1856, dr.
   van Hidde Eeltjes en Taetske Pytters.
   9. Anna Gerrits, geb. Burgwerd, ged. Bolsward 26 juli 1796.
   10. Anne Gerrits, ged. Bolsward 29 dec. 1797.
   11. Anna Gerrits van Vellinga, ged. Bolsward 24 aug. 1799.
   12. Bouke Gerrits, ged. Bolsward 28 april 1801.
   13. Anne Gerrits Vellinga, ged. Bolsward 12 nov. 1802, tr. Jurjen Sytzes
   Eskes.
   14. Dieuke Gerrits van Vellinga, ged. Bolsward 8 febr. 1804, tr.
   Bolsward 21 nov. 1824 Henricus Antonius van Ringh.
   15. Saske Gerrits, ged. Bolsward 16 okt. 1805.
   16. Johannes Gerrits, ged. Bolsward 30 juli 1808.

   groet, Hinke Woudt-Westra

   http://wyldewielde.tumblr.com/

   Jan Rienstra schreef:
   > Wie kan mij aan gegevens van Ienske Pieters Helpen?
   >
   >
   >
   > Groetjes,
   > Jan Rienstra
   > nierarts@...
   > http://home.kpnplanet.nl/~j.rienstra2@.../
   >
   >
  • Show all 3 messages in this topic