Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

46781Re: Wie heeft hiervoor een verklaring?

Expand Messages
 • sietze_elsinga
  Feb 1, 2009
   Nynke en Jan,

   Met de uitleg van Nynke ben ik het bijna eens. Maar zou het kind niet
   op 6 juli zijn begraven in plaats van overleden ?

   Want in het register van levering van ontvangen doodskisten en
   ontvangen kistgeld wordt het kind al op 4 juli vermeld.

   Bolsward overlijden/begraven 1794
   Overleden: het kind van Gerrijt Hilles
   Datum : 4 juli 1794

   Ontvangen 2-6-0 wegens kistgeld

   Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
   Persoon: GERRIT HILLES

   Bron:
   Register van de levering van doodskisten en ontvangen
   kistgeld 1769-1803
   Weeshuis Bolsward
   Raadpleegbaar Gemeentearchief Bolsward
   Inventarisnr. AWB 283

   Wijzigingsdatum: 24-07-2008   Met vriendelijke groeten,

   Sietze Elsinga
   www.elsinga-s.nl


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Nynke van den Hooven"
   <nynkevandenhooven@...> wrote:
   >
   > Jan,
   >
   > Het is de vraag waarom de opmerking m.b.t. de datum wordt vermeld.
   Is dat een opmerking van de bewerkers van het doopboek die het
   merkwaardig vonden dat twee kinderen van hetzelfde echtpaar 6 maanden
   na elkaar werden gedoopt?
   >
   > Een tweede kind van dezelfde ouders dat 6 maanden na de doop van een
   vorig kind wordt gedoopt zou een prematuur geboren kind geweest moeten
   zijn, tenzij het vorige kind pas een aantal maanden na zijn geboorte
   is gedoopt.
   >
   > In ieder geval overlijdt op 6 juli 1794 'een kind van Gerrit Hilles":
   > Bolsward overlijden/begraven 1794
   > Overleden: een kind van Gerryt Hilles
   > Datum : 6 juli 1794
   > Plaats : Bolsward
   >
   > Dat zou de eerstgenoemde Hotse kunnen zijn, maar helaas wordt zijn
   naam niet genoemd. Maar het lijkt in aannemelijk dat de eerste Hotse
   is overleden, anders had een volgend kind die naam niet gekregen. Er
   is in ieder geval geen overlijden/begraven van een tweede kind in 1794.
   > Bij de naamsaanneming van 1811 heeft Gerrit Hilles (van Vellinga)
   uit Bolsward kinderen, waaronder een 15-jarige Hotsze.
   > Hotse Gerrits van Vellinga overlijdt in augustus 1844 op 49-jarige
   leeftijd. Dat lijkt te bevestigen dat hij de in oktober 1794 gedoopte
   Hotse was.
   >
  • Show all 14 messages in this topic