Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

46772Re: [Friesland-genealogy] lammert geert laanstra

Expand Messages
 • S. Wagenaar
  Feb 1, 2009
   Hallo Wiebe,

   Ik neem aan dat niet alles wat je noemt uit de notariële gegevens op
   tresoar.nl komt. De gegevens die je noemt kende ik al, maar om mijn
   antwoord op jouw eerdere vraag niet te ingewikkeld te maken had ik deze
   achterwege gelaten. De summiere gegevens op tresoar.nl lenen zich niet
   voor al te stellige conclusies. Eigenaren zijn niet altijd bewoners.
   Soms treedt iemand als koper op namens een of meer andere personen.
   Zoiets blijkt vaak pas als je de verkoopakte raadpleegt. Vanaf 1850 heb
   ik in het bevolkingsregister de bewoners kunnen verifiëren. Anne Geerts
   Laanstra heeft tot 1850 inderdaad in hetzelfde huis gewoond als Anne
   Hendriks Piekstra. Ook klopt het dat Geert de Haan en Aagje Piekstra bij
   Anne Hendriks in kwamen wonen. Maar dat stond al op mijn website beschreven.

   Van het jaar dat Lammert Geerts en Antje Romkes het huis op de hoek van
   het West en de Turfloane hebben gekocht ben ik niet zeker. De bronnen
   die ik heb spreken elkaar tegen. Daardoor is het onduidelijk of ze in
   Augustinusga wel steeds op dezelfde plek hebben gewoond. Het laatste
   punt dat je noemt is niet juist. Het koopcontract van 1921 gaat niet
   over mijn overgrootvader Geert Geerts de Haan, maar over mijn
   grootvader, die ook Geert (Geerts) de Haan heette. Dit huisje stond aan
   de Heawei. Ik weet niet precies wanneer mijn overgrootouders uit het
   huisje aan het West zijn vertrokken. Begin jaren dertig woonden ze er in
   ieder geval nog, maar in 1937 niet meer.

   Met vriendelijke groeten,

   Sake Wagenaar

   Wiebe Koster schreef:
   > Sake Wagenaar e.a.,
   > Ik keek nog even naar de notariele gegevens van het huis aan de
   > Turfloane in Augustinusga
   >
   > ca 1780? kopen Lammert Geerts Laanstra en Antje Romkes het huis
   > 1824 Lammert sterft en de 5 kinderen erven het huis
   > 1824 Kind Auktjen, sinds 1818 getrouwd met Rienk Westra, koopt de
   > andere kinderen (Geert, Romke, Roel en Houktjen) uit
   > 1824 Houktjen Laanstra, getrouwd met Jacob Tjipkes Ytsma, woont in
   > het huis er naast.
   > 1846 Aukje en Rienk verkopen het huis voor f 300 aan neefje Anne
   > Geerts Laanstra
   > 1849 Anne verkoopt het huis voor f 300 aan Anne Piekstra (PS Anne
   > Laanstra koopt meteen een ander stuk grond van familielid Gosse Wijma
   > en laat daar een huis op zetten)
   > 1888 Dochter Aagje Piekstra en Geert Geerts de Haan met kinderen
   > trekken in bij haar vader Anne Piekstra. Anne overlijdt een jaar later
   > 1889 Aagje en Geert Geerts wonen er tot 1921? (Geert Geerts koopt dan
   > een ander huis)
   > ........ Eigenaar?
   >
   >
   > Zou dit kunnen kloppen?
   >
   > __._Klopt,_.___
   >
   >
   >
   > Met vriendelijke groet,
   >
   > Wiebe Koster
   > wiebekoster@...
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.nl
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
  • Show all 5 messages in this topic