Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

46590Re: [Friesland-genealogy] Nieske Idzes, Bote Idzes Nijdam

Expand Messages
 • Frits Hunneman
  Jan 9, 2009
   Hallo Cor,

   bedankt voor je informatie.

   Ik kan alleen kinderen Ruurd en Sijke niet plaatsen bij jouw gegevens.

   Zijn er van 2e huwelijk Nieske ook kinderen bekend?

   Uit haar 1e huwelijk zou zoon Abe mogelijk een van mijn voorvaderen
   zijn. Kan het zijn dat deze tak later de naam Tolman heeft aangenomen?

   Ik hoor wel of er nog meer informatie boven water komt.

   Groeten,

   Frits

   Op 9 januari 2009 08:46 heeft Cor <cj.seinstra@...> het volgende
   geschreven:
   > Hallo Frits,
   >
   > uit het Nijdamstra boek pag. 90:
   >
   > Bote en Nieske en Antie zijn broer en zus.
   > Bote * 1658 Irnsum
   > Antie * ong. 1650 Irnsum trouwde 09-05-1681 Pyter Martens, ovl. 12-1694.
   >
   > Nieske * ong. 1648 Irnsum, huw. 1 met Tiebbe Martens, ovl. voor 1689.
   > Huw. 2 met Jentie Hettes mr. schoenmaker.
   > In 1721 woonde ze als weduwe in Drachten.
   > Kinderen uit huw. 1 waren:
   > Birde, Feicke, Claeske en Abe.
   > Deze kinderen namen niet de naam Nijdam aan.
   >
   > Succes er mee,
   > Cor Seinstra
   >
   > Subject: [Friesland-genealogy] Nieske Idzes, Bote Idzes Nijdam
   >
   > Wie kan mij vertellen of er een familierelatie bestaat tussen Bote Idzes
   > Nijdam,
   > Born: 1658 - Aelsumer klooster
   > Marr: 22 MAY 1678 - Sibbeltie Idserts Nijdam
   > Died: 22 AUG 1717 - Grouw
   > Father: Ids Birdes
   > Mother: Sij Boothes Nijdam
   >
   > en Nieske Idzes,
   >
   > geboren rond 1660.
   > Zij is getrouwd geweest met Tjibbe Ales en kregen tenminste 3
   > kinderen, waaronder Ruurd, Ale en Sijkje. Zij leefde in de buurt van
   > Grouw, gezien ook het volgende:
   >
   > o Auke Jelles en Nieske Martens , echtel. te Grou, zijn 1698 eigenaars
   > vanpl. 17 te Grou. Zij hadden 19.october 1706 een schuld van 200
   > Car.gld.aan Nieske Idzes die 14.10.1710 werd afgelost
   > (R.A.SML.Hyp.reg.19.10.1706),
   >
   > Zou Bote en Nieske broer en zus zijn geweest?
   >
   > Wie kan mij verder helpen?
   >
   > Alvast bedankt.
   >
   > Frits
   >
   >
  • Show all 9 messages in this topic