Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

46589Re: [Friesland-genealogy] Nieske Idzes, Bote Idzes Nijdam

Expand Messages
 • Cor
  Jan 8, 2009
   Hallo Frits,

   uit het Nijdamstra boek pag. 90:

   Bote en Nieske en Antie zijn broer en zus.
   Bote * 1658 Irnsum
   Antie * ong. 1650 Irnsum trouwde 09-05-1681 Pyter Martens, ovl. 12-1694.

   Nieske * ong. 1648 Irnsum, huw. 1 met Tiebbe Martens, ovl. voor 1689.
   Huw. 2 met Jentie Hettes mr. schoenmaker.
   In 1721 woonde ze als weduwe in Drachten.
   Kinderen uit huw. 1 waren:
   Birde, Feicke, Claeske en Abe.
   Deze kinderen namen niet de naam Nijdam aan.

   Succes er mee,
   Cor Seinstra


   Subject: [Friesland-genealogy] Nieske Idzes, Bote Idzes Nijdam


   Wie kan mij vertellen of er een familierelatie bestaat tussen Bote Idzes
   Nijdam,
   Born: 1658 - Aelsumer klooster
   Marr: 22 MAY 1678 - Sibbeltie Idserts Nijdam
   Died: 22 AUG 1717 - Grouw
   Father: Ids Birdes
   Mother: Sij Boothes Nijdam

   en Nieske Idzes,

   geboren rond 1660.
   Zij is getrouwd geweest met Tjibbe Ales en kregen tenminste 3
   kinderen, waaronder Ruurd, Ale en Sijkje. Zij leefde in de buurt van
   Grouw, gezien ook het volgende:

   o Auke Jelles en Nieske Martens , echtel. te Grou, zijn 1698 eigenaars
   vanpl. 17 te Grou. Zij hadden 19.october 1706 een schuld van 200
   Car.gld.aan Nieske Idzes die 14.10.1710 werd afgelost
   (R.A.SML.Hyp.reg.19.10.1706),

   Zou Bote en Nieske broer en zus zijn geweest?

   Wie kan mij verder helpen?

   Alvast bedankt.

   Frits
  • Show all 9 messages in this topic