Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

46547Re: [Friesland-genealogy] fam.de jongh Wie weet oldeboorn

Expand Messages
 • Hans Bottema
  Jan 3, 2009
   Appy, Cor,

   Het huwelijk van 1677 kan ik ook niet vinden. Volgens mij was Jurjen Kristiaans vóór Antje Arjens eerder getrouwd zoals Appy stel en liet 4 kinderen in Oldeboorn dopen als Jurien Christiani, mr. chirurgijn. Groen zegt dat Jurjen van 1665 tot 1680 in Oldeboorn was. Het zou wel raar zijn als er in die tijd twee Jurjen Kristiaans, mr. chirurgijn rondliepen. Hieronder wat ik aan gegevens heb.

   Groetjes en de nog de beste wensen voor het nieuwe jaar.

   Hans Bottema   Descendants of Kristiaan Jurjens

   Generation No. 1   1. Kristiaan1 Jurjens   Child of Kristiaan Jurjens is:

   + 2 i. Jurjen2 Kristiaans, died 1682.

   Generation No. 2   2. Jurjen2 Kristiaans (Kristiaan1 Jurjens) died 1682. He married (2) Antje Arjens 1677, daughter of Arjen de Jonge and Antje Baukes. She died 1681. He married (3) Teerdske Jelgers Abt. 1682.   Notes for Jurjen Kristiaans:

   Jurjen Kristiaans (getrouwd met Antje Arjens is van omstreeks 1665 tot ongeveer 1680 te Oldeboorn chirurgijn geweest. Zijn tweede vrouw trouwt mogelijk in 1682 met Ds. Koeller te Akkrum. Jurjen zou dus al in 1682 overleden moeten zijn. Jurjens opvolger is van 1683 tot 1689 zijn zwager Hans Arjens de Jonge tot deze naar Amsterdam vertrekt (M.Groen: Burgers...blz. 158 en 159).   More About Jurjen Kristiaans:

   Beroep: Chirurgijn

   Lidmaat: 23 maart 1668, Oldeboorn, Utingeradeel (Source: DTB nr. 731, Lidmaten Ref. gemeente Oldeboorn-Nes, 1642-1850, pag. 30, Jurien Christiani, mr. Chirurgijn.)   Notes for Antje Arjens:

   Antje Arjens trouwt omstreeks 1677 chirurgijn Jurjen Kristiaans; als ze omstreeks 1681 overlijdt, hertrouwt Jurjen een Teerdske Jelgers. maar in 1684 is Jurjen zelf zelf overleden, want grootvader Kristiaan Jurjens wordt dan voogd van de vier kinderen van Jurjen en Antje: Jacob Jurjens, Trijntje Jurjens, Haye Jurjens en Arentje Jurjens. Dat Antje een dochter van Arjen Alefs de Jonge is, blijkt bij haar overlijden, als Arjen bestevaer van de kinderen wordt genoemd (M.Groen: Burgers...blz. 158).   More About Antje Arjens:

   Doop op belijdenis: 22 december 1667, Oldeboorn, Utingeradeel (Source: CBG, Friesland, DTBL nr. 729, Hervormde gemeente Oldeboorn, dopen 1661-1811, 1667, den 22 Decemb 1667 is op de belijdenisse des geloofs gedoopt Antie Ariens huijsvrouwe van Mr. Jurrien.)   More About Jurjen Kristiaans and Antje Arjens:

   Marriage: 1677   More About Jurjen Kristiaans and Teerdske Jelgers:

   Marriage: Abt. 1682   Children of Jurjen Kristiaans are:

   3 i. Bauke3 Jurjens, born 1669.   More About Bauke Jurjens:

   Christening: 25 juli 1669, Oldeboorn, Utingeradeel (Source: CBG, Friesland, DTBL nr. 729, Hervormde gemeente Oldeboorn, dopen 1661-1811, 1669, den 25 July heeft Jurien Christiani mr. Chirurgijn sijn soontie laten doopen ende is genaemt Baucke.)   4 ii. Wybren Jurjens, born 1672.   More About Wybren Jurjens:

   Christening: 28 januari 1672, Oldeboorn, Utingeradeel (Source: CBG, Friesland, DTBL nr. 729, Hervormde gemeente Oldeboorn, dopen 1661-1811, 1672, den 28 Januari heeft Jurien Christiani mr. Chirurgijn sijn zoontie ten H.Doop gepraesenteert ende is genaemt Wybren.)   5 iii. Pieter Jurjens, born 1674.   More About Pieter Jurjens:

   Christening: 10 mei 1674, Oldeboorn, Utingeradeel (Source: CBG, Friesland, DTBL nr. 729, Hervormde gemeente Oldeboorn, dopen 1661-1811, 1674, den 10 Maj heeft Jurien Christiani mr. Chirurgijn sijn zoontie ten H.doop gepraesenteert en is genaemt Pytter.)   6 iv. Christiaan Jurjens, born 1676.   Notes for Christiaan Jurjens:

   Burgerboek Sneek 1699

   Legt de eed af: Christiaen Jurriaens

   Datum: juni 1699

   Afkomstig van Oldeboorn

   More About Christiaan Jurjens:

   Christening: 23 juli 1676, Oldeboorn, Utingeradeel (Source: CBG, Friesland, DTBL nr. 729, Hervormde gemeente Oldeboorn, dopen 1661-1811, 1676, den 23 Julius 1676 heeft Jurien Christiaens mr. chirurgijn sijn Soontie ten H.Doop gepraesenteert ende is genaemt Christiaen.)

   Children of Jurjen Kristiaans and Antje Arjens are:

   7 i. Jacob3 Jurjens.

   8 ii. Trijntje Jurjens.

   9 iii. Haye Jurjens.

   10 iv. Arentje Jurjens.
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 7 messages in this topic