Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

46480Kerkadministratie van Ferwerd aangevuld met 2673 fotos

Expand Messages
 • Anton Musquetier
  Dec 28, 2008
   Hallo mede onderzoekers

   Vandaag 2673 foto's van de Kerkadministratie van Ferwerd geplaatst op
   http://altijdstrijdvaardig.nl
   met een Sub index die het zoeken makkelijker maakt.

   O.a.:

   Doop en lidmatenboeken na 1811

   Kasboeken;
   1747-1813
   1773-1834
   1814-1894
   1799-1831

   Nu totaal geplaatst 10.095 foto's betreffende 105 van de 108
   Inventarisnummers,het totaal aantal zal ongeveer 10.500 foto's zijn.

   In bewerking zijn de laatste drie inventarisnr.'s van deze kerk,

   Notulenboeken van de Kerkvoogdij 1912-1958
   en
   Notulen van de vergaderingen met notabelen 1912-1930

   Indien u onderzoek doet in Ferwerd zal dit een mooie extra bron voor
   Zijn waar veel te vinden is.

   Het volgende project zal zijn de kerkadministratie van de
   gecombineerde Hervormde Gemeente Dantumawoude-Driesum en Wouterswoude.

   Tevens wens ik een ieder een gelukkig
   nieuwjaar met veel gezondheid toe.

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier

   Op http://altijdstrijdvaardig.nl
   nu met 125.155 familienamen,
   Ook van veel andere Provincies,
   gevonden in het Bestuurlijk Archief
   (de Staten van Friesland).