Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

45992Re: [Friesland-genealogy] Re: Zijn dit dezelfde?

Expand Messages
 • Douwe
  Nov 30, 2008
   Dag Margreet,
   Dank je voor je reactie, waarschijnlijk zijn het dan niet dezelfde Wybren Piers(en), want die namen zeggen mij niets...
   Overigens vind je op www.stellinga onder genealogie het hele verhaal voor zo ver ik mijn voorouders ken...
   groet,
   Douwe


   ----- Original Message -----
   From: reyacta
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Sunday, November 30, 2008 8:29 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: Zijn dit dezelfde?


   Hoi nogmaals,

   die moet ikzelf toch kennen dacht ik - uit Ypecolsga,
   en sjawel, het zijn Nota's.
   van Pier Sjoerds en Antje Wijbrens.

   mvg magreet

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mvh@...> wrote:
   >
   > Hoi,
   >
   > er lopen andere m/peters bij die Wybren rond dan een Ruurd,
   > namelijk Fok(je) en Sjoerd Piers.
   > Ken je die?
   >
   > Wymbritseradeel, huwelijken 1740
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 februari 1740
   > Man : Gerryt Hendriks
   > Vrouw : Fockien Pyrs
   > 11 kinderen rk - misschien zeggen de vernoemingen nog iets.
   >
   >
   > Wymbritseradeel, huwelijken 1755
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1755
   > Man : Sioerd Piers afkomstig van Ypecolsga
   > Vrouw : Hiltje Pieters afkomstig van Ypecolsga
   > 6 kinderen rk.
   >
   >
   > Ze komen ook bij elkaar voor:
   > Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1746
   > Dopeling: Pier
   > Gedoopt op 15 april 1746 in Blauwhuis
   > Kind van Gerryt Hendriks en Fockien Piers
   > Peter: Sioert Piers
   >
   >
   > Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1759
   > Dopeling: Antjen
   > Gedoopt op 4 februari 1759 in Blauwhuis
   > Dochter van Sioert Piers en Hiltie Pieters
   > Meter: Fokjen Gerries
   >
   >
   > Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1763
   > Dopeling: Pyr
   > Gedoopt op 19 september 1763 in Blauwhuis
   > Zoon van Sioert Piers en Hiltie Pijtters
   > Peter: Wiebrant Pyrs
   >
   >
   > mvg margreet
   >
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Douwe" <douwe@> wrote:
   > >
   > > Beste groepsgenoten,
   > >
   > > Onderstaand 2 vondsten op naam van Wybren Piers. Mijn vraag is: gaat
   > het hier om dezelfde persoon? Ik kom er niet uit, de Wybren Piers die
   > ik zoek, is een broer van Ruurd Piers, die mijn rechtstreekse
   > voorouder is...
   > > Bij voorbaat dank voor de hulp
   > >
   > > Douwe Stellinga
   > > www.stellinga.net
   > >
   > > Wybren Piers
   > > 1)
   > >
   > > Gaasterland, dopen, doopjaar 1737, Dopeling: Wybren, Gedoopt op 28
   > juli 1737 in Sondel, Kind van Pier Wijbrens en niet genoemde moeder,
   > Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL), Herv.
   > gem. Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel, doop 1661-1812, Inventarisnr.
   : 298
   > >
   > > 2)
   > > Workum, huwelijken 1760, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 mei
   > 1760 in Workum, Man: Wibren Piers, Vrouw: Trintje Zitzes,
   > Gestandaardiseerde namen: WIEBREN PIERS en TRIJNTJE SIETSES
   > > Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL),
   > Trouwregister Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813,
   > Inventarisnr.: 868
   > >
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   >

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 5 messages in this topic