Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

45991Re: Zijn dit dezelfde?

Expand Messages
 • reyacta
  Nov 30, 2008
   Hoi nogmaals,

   die moet ikzelf toch kennen dacht ik - uit Ypecolsga,
   en sjawel, het zijn Nota's.
   van Pier Sjoerds en Antje Wijbrens.

   mvg magreet

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "reyacta" <mvh@...> wrote:
   >
   > Hoi,
   >
   > er lopen andere m/peters bij die Wybren rond dan een Ruurd,
   > namelijk Fok(je) en Sjoerd Piers.
   > Ken je die?
   >
   > Wymbritseradeel, huwelijken 1740
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 februari 1740
   > Man : Gerryt Hendriks
   > Vrouw : Fockien Pyrs
   > 11 kinderen rk - misschien zeggen de vernoemingen nog iets.
   >
   >
   > Wymbritseradeel, huwelijken 1755
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1755
   > Man : Sioerd Piers afkomstig van Ypecolsga
   > Vrouw : Hiltje Pieters afkomstig van Ypecolsga
   > 6 kinderen rk.
   >
   >
   > Ze komen ook bij elkaar voor:
   > Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1746
   > Dopeling: Pier
   > Gedoopt op 15 april 1746 in Blauwhuis
   > Kind van Gerryt Hendriks en Fockien Piers
   > Peter: Sioert Piers
   >
   >
   > Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1759
   > Dopeling: Antjen
   > Gedoopt op 4 februari 1759 in Blauwhuis
   > Dochter van Sioert Piers en Hiltie Pieters
   > Meter: Fokjen Gerries
   >
   >
   > Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1763
   > Dopeling: Pyr
   > Gedoopt op 19 september 1763 in Blauwhuis
   > Zoon van Sioert Piers en Hiltie Pijtters
   > Peter: Wiebrant Pyrs
   >
   >
   > mvg margreet
   >
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Douwe" <douwe@> wrote:
   > >
   > > Beste groepsgenoten,
   > >
   > > Onderstaand 2 vondsten op naam van Wybren Piers. Mijn vraag is: gaat
   > het hier om dezelfde persoon? Ik kom er niet uit, de Wybren Piers die
   > ik zoek, is een broer van Ruurd Piers, die mijn rechtstreekse
   > voorouder is...
   > > Bij voorbaat dank voor de hulp
   > >
   > > Douwe Stellinga
   > > www.stellinga.net
   > >
   > > Wybren Piers
   > > 1)
   > >
   > > Gaasterland, dopen, doopjaar 1737, Dopeling: Wybren, Gedoopt op 28
   > juli 1737 in Sondel, Kind van Pier Wijbrens en niet genoemde moeder,
   > Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL), Herv.
   > gem. Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel, doop 1661-1812, Inventarisnr.
   : 298
   > >
   > > 2)
   > > Workum, huwelijken 1760, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 mei
   > 1760 in Workum, Man: Wibren Piers, Vrouw: Trintje Zitzes,
   > Gestandaardiseerde namen: WIEBREN PIERS en TRIJNTJE SIETSES
   > > Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL),
   > Trouwregister Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813,
   > Inventarisnr.: 868
   > >
   > >
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   >
  • Show all 5 messages in this topic