Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

45980Zijn dit dezelfde?

Expand Messages
 • Douwe
  Nov 29, 2008
   Beste groepsgenoten,

   Onderstaand 2 vondsten op naam van Wybren Piers. Mijn vraag is: gaat het hier om dezelfde persoon? Ik kom er niet uit, de Wybren Piers die ik zoek, is een broer van Ruurd Piers, die mijn rechtstreekse voorouder is...
   Bij voorbaat dank voor de hulp

   Douwe Stellinga
   www.stellinga.net

   Wybren Piers
   1)

   Gaasterland, dopen, doopjaar 1737, Dopeling: Wybren, Gedoopt op 28 juli 1737 in Sondel, Kind van Pier Wijbrens en niet genoemde moeder, Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL), Herv. gem. Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel, doop 1661-1812, Inventarisnr. : 298

   2)
   Workum, huwelijken 1760, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 mei 1760 in Workum, Man: Wibren Piers, Vrouw: Trintje Zitzes, Gestandaardiseerde namen: WIEBREN PIERS en TRIJNTJE SIETSES
   Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL), Trouwregister Rooms-katholieke parochie Workum 1696-1813, Inventarisnr.: 868   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 5 messages in this topic