Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

45685Re: Sybren Igles x Elisabeth Christoffels, Holwerd 1764

Expand Messages
 • reyacta
  Nov 2, 2008
  • 0 Attachment
   Hoi Annemarth,

   Die Christoffel doopt enkel Janke, 2 Aaltjes en 2 Christianen in Wierum,
   gezocht met: christi* christo*
   Misschien is ze als helft van een tweeling erbij ingeschoten bij de
   invoer,
   of zijn ze niet aan haar doop toegekomen, omdat haar vader toen overleed.

   Quotisatiekohieren 1749

   wed. Christoffel Christiaens, Westdongeradeel
   Plaats: Wierum
   Omschrijving: gemeen in staet
   Gezin volw: 2 en kind: 3
   Aanslag: 8-3-12
   Verhoging:
   Vermogen:
   Bron: Westdongeradeel, fol. 16

   Anders moet je op zoek naar een ander echtpaar.


   'broer' trouwt ook wijd weg, dus zegt ook weer weinig:
   Harlingen, huwelijken 1766
   Vermelding: Ondertrouw op 16 augustus 1766
   Man : Christiaan Christoffels afkomstig van Wierum
   Vrouw : Griettje Sickes Builaard afkomstig van Harlingen
   Opmerking : mogelijk dochter van S. Jans B. te Wierum

   hij krijgt wel 3 Welmoeden in Harlingen!!
   eentje trouwt als Kuigema 1806/1808.

   groet margreet


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Annemarth Sterringa"
   <annemarthsterringa@...> wrote:
   >
   > Hallo medespeurders,
   >
   > Was Elisabeth Christoffels een dochter van Christoffel Christiaans en
   > Welmoed Hessels?
   > Waar en wanneer werd Elisabeth Christoffels geboren/gedoopt?
   >
   > Westdongeradeel, huwelijken 1730
   > Vermelding: Proclamatie op 2 juli 1730 in Ternaard
   > Man : Christoffel Christiaans afkomstig van Wierum
   > Vrouw : Welmoed Hessels afkomstig van Ternaard
   > Opmerking : gehuwd te Wierum
   > *
   > Westdongeradeel, huwelijken 1764
   > Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 november 1764 in
   > Holwerd
   > Man : Sybren Igles afkomstig van Holwerd
   > Vrouw : Lysbet Christoffels afkomstig van Hallum
   > *
   > Westdongeradeel, dopen, geboortejaar 1767, doopjaar 1767
   > Dopeling: Welmoed
   > Geboren op 22 maart 1767
   > Gedoopt op 3 mei 1767 in Holwerd
   > Dochter van Sijbren Igles en Elizabeth Christoffels
   > *
   >
   > Met dank en vriendelijke groet,
   >
   > Annemarth Sterringa
   > http://www.home.zonnet.nl/annemarthsterringa/
   >
  • Show all 6 messages in this topic