Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

45680Re: Gerrit Melles x Sijke Gerbens (was: Oosterbaan: Melle Gerryts x Riemke Foekes

Expand Messages
 • Annemarth Sterringa
  Nov 1, 2008
  • 0 Attachment
   Oeps, Melle gedoopt in 1773, Gerben in 1779 en Trijntje in 1784.


   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Annemarth Sterringa"
   <annemarthsterringa@...> wrote:
   >
   > Hallo medespeurders,
   >
   > Melle Gerrits' ouders Gerrit Melles (ged. Blija 7 juni 1739) en
   Sijke Gerbens lieten in 1773 in Blija zoon Melle dopen, in 1775 zoon
   Gerben en in 1779 dochter Trijntje.
   >
   > Weet iemand waar en wannneer Gerrit en Sijke trouwden?
   > Deze Sijke?
   >
   > Westdongeradeel, dopen, doopjaar 1743
   > Dopeling: Seyke
   > Gedoopt op 24 maart 1743 in Foudgum, Raard
   > Dochter van Gerben Harmens en niet genoemde moeder
   > *
   >
   > Met dank en vriendelijke groet,
   >
   > Annemarth Sterringa
   > http://www.home.zonnet.nl/annemarthsterringa/
  • Show all 7 messages in this topic