Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

45035Re: Naamsaanname 1811

Expand Messages
 • Klaas Bylsma
  Sep 3, 2008
  • 0 Attachment
   Beste Onno en Judith:

   Het gebeurde ook wel dat een getrouwde vrouw, die niet weduwe was,
   zijn eigen achternaam heeft gekozen. Ik heb voorouders waar dat is
   gebeurdt:

   Lolkjen Ages, vrouw van Rommert Bokes de Vries, heeft de achternaam
   Aagsme gekozen (haar moeder, die was weduwe, heeft de naam Hinkes
   gekozen, maar haar twee broers hebben een andere naam gekozen: van
   der Meer!):

   Balk, deel 1 folio 29
   Vries, Rommert Bokes de, Lolkjen Ages Aagsma, Nijemirdum
   Kinderen:
   Boke 18, Sondel, Age 17, Hendrik 13, Trui 11, Mieke 7, Tietie 4

   Balk, deel 1 folio 29 verso
   Aagsma, Lolkjen Ages, Nijemirdum
   Kinderen:
   Boke 18, Age 17, Hendrik 13, Trui 11, Mieke 7, Tietje 4 Vgl: Rommert
   Bokes de Vries

   Balk, deel 3 folio 77 verso
   Hinkes, Age Johannes weduwe, Trui Jans, Sondel
   Kinderen:
   Lolkjen 45, Nijemirdum, Jan 43, Wijckel, Johannes 39
   Kindskinderen:
   Boke 18, Sondel, Hendrik 13, Age 17, Trui 11, Mieke 7, Tietie 4,
   (kinderen van Lolkjen en Rommert Bakes de Vries );
   Kindskinderen:
   Age 12, Willem 11, Mieke 9, Hylk 7, Johannes 4, Trui 1, (van Jan en
   Jantien Willems)

   Akke Joostes, een zuster van mijn voorouder, was nog niet getrouwd in
   1811; zij heeft de achternaam van der Hoek gekozen (net zoals haar
   oudere broer):

   Joure, deel 1 folio 100
   Hoek, Akke Joostes van der

   Klaas Bylsma
   Website at: http://kbylsma.bravehost.com/

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, Judith Henstra
   <genealogie@...> wrote:
   >
   > Hallo Onno,
   >
   > Dit ben ik inderdaad wel tegengekomen, maar dan niet in de
   > naamsaanneming. Zo'n mevrouw nam dan achter de schermen vaak
   dezelfde
   > achternaam als haar broers, maar ook kwam het wel voor dat iemand
   > zonder achternaam door het verdere leven ging. Tenminste, ik ben
   een
   > aantal keren een overlijdensacte van een vrouw tegengekomen waar
   geen
   > achternaam bijstond (of de achternaam was het patroniem).
   >
   > Groeten,
   >
   > Judith Henstra
   >
   >
   > genealogie@...
   > http://www.henstraweb.com
   >
   >
   > On Sep 2, 2008, at 21:32 PM, Onno Elgersma wrote:
   >
   > > In 1811 verplichtte Napoleon een ieder een achternaam aan te
   nemen
   > > en die te laten registreren. In de aktes die daarvan bewaard
   > > gebleven zijn, zie ik dat meestal iemand een naam aanneemt voor
   > > zichzelf en zijn kinderen (inclusief de meerderjarigen) en
   > > kleinkinderen. Die iemand is eigenlijk altijd een man, een heel
   > > enkele keer een weduwe die een naam aanneemt voor haar kinderen.
   > > Hoe kwam een vrouw die geen ouders meer had, aan haar naam? Is
   er
   > > iemand die hier iets over kan zeggen of literatuur kent daarover?
   > >
   > > Bij voorbaat dank,
   > >
   > > Groeten,
   > >
   > > Onno Elgersma
   > >
   > > [Non-text portions of this message have been removed]
   > >
   > >
   > > ------------------------------------
   > >
   > > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   > >
   > > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin
   alle
   > > sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://
   > > groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   > >
   > > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht
   naar:
   > > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > > Yahoo! Groups Links
   > >
   > >
   > >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  • Show all 3 messages in this topic