Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

44996Re: Geesje Claaszen

Expand Messages
 • johanpetermels
  Aug 31, 2008
   Beste Egbert,

   Hier moet ik echt even voor gaan zitten, heel hartelijk dank voor
   deze uitgebreide info.

   Groet, Johan M

   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Egbert Lantinga"
   <egbert.lantinga@...> wrote:
   >
   > Beste Johan,
   > Uittreksels van de Authorisatieboeken van Weststellingwerf zijn
   > momenteel alleen in boekvorm verschenen (2 stuks: 1675-1712 en
   1712-
   > 1808). Je kunt ze via je eigen bibliotheek in die van Wolvega of
   > Noordwolde voor 2 euro per stuk aanvragen. Voor genealogisch
   > onderzoek
   > in Weststellingwerf zijn ze een zeer belangrijke bron.
   > Momenteel ben ik bezig een index te maken van de zgn.
   > Informatieboeken.
   > Het eerste deel heb ik inmiddels op mijn website gepubliceerd:
   > http://members.chello.nl/e.lantinga/pagina6.html
   > Hierin wordt Claasjen Arents (geb. ca 1710) als vrouw van Coene
   Jans
   > vermeld. Zij zijn de ouders van Jantje Coenen (ged. Steggerda
   1734,
   > tr.
   > Jan Jansen [Sunder] - de aangetrouwde oom van vaderszijde in de
   > gisteren genoemde akte) en Arent Coenen.
   > Claasjen Arents en Coene Jans kopen volgens de Proclamatieboeken
   > (microfiches te Leeuwarden, Wolvega en Den Haag) rond 1745 parten
   in
   > het 7/12 deel in Steggerda nr. 9 (zie voor eigenaars in 1700 op
   > internet HISGIS en in 1698 en 1728 de Stemkohieren via Mens en
   Goed
   > op
   > de TRESOAR website). Hieruit en m.b.v. een andere akte uit de
   > Authorisatieboeken kan worden afgeleid dat Claasjen Arents een
   zuster
   > is
   > van Roelof Arents, beiden kinderen van Arent Roelofs en Jantjen
   Jans.
   > Arent Roelofs is overleden voor 12 april 1726, Jantjen Jans voor
   19
   > maart 1721 en Arent Roelofs is daarna hertrouwd. Stemkohieren
   1728:
   > mede-eigenaar Steggerda nr. 9 Arend Roelofs twee voorkinderen
   (Jantje
   > en Roelof Arents). Jantjen Jans is dus een zuster van o.a. Gabe
   Jans
   > en
   > dochter van Jan Gabes.
   >
   > Groet,
   > Egbert
   >
   > > Ondertussen ben ik aan het zoeken naar de authorisatieboeken,
   maar
   > > ik kan nog geen link vinden. Misschien wil je mij daar ook een
   > zetje
   > > in de rug geven?
   >
  • Show all 13 messages in this topic