Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

44743Re: [Friesland-genealogy] Ale Rienks Brouwer

Expand Messages
 • Tony Hofstee
  Aug 5, 2008
  • 0 Attachment
   Thanks Cor. I think that Betty Hughes sent me on the right track. I
   believe Ale was christened in Hiaure on 24-10-1734 as son of Rienck
   Harmens and Hylkje Ales. Ale and his first wife Rinske Paulus had a
   daughter Hylkjen. I still haven't found the marriage of Ale and
   Rinske yet. Tony

   At 11:57 AM 8/5/2008, you wrote:
   >Tony,
   >
   >Subject: [Friesland-genealogy] Ale Rienks Brouwer
   >
   >
   >Overlijdensakte Hennaarderadeel, 1818
   >Aangiftedatum 1 september 1818, blad nr. 10
   >Ale Rienks Brouwer, overleden 30 augustus 1818, man
   >Oud 85 jaar
   >
   >Zijn de ouders genoemd? Weet iemand iets van deze familie? Ale was
   >twee keer getrouwd, eerst met Rinske Paulus en later met Yttje
   >Olgerts (Bergum 1772). Thanks. Tony
   >
   >
   >ANTWOORD:
   >
   >85 jaar, + te Lutkewierum.
   >
   >Helaas Tony, helemaal geen verdere gegevens in de akte vermeld.
   >
   >
   >Huwelijksakte Franekeradeel, 1834
   >Man : Oeble Theunis Hidma, oud 40 jaar, geboren te
   >Schettens, gemeente Wonseradeel
   >Ouders: Theunis Sjoerds Hidma en Antje Sikkes Bangma
   >Vrouw : Antje Jans Siksma, oud 41 jaar, geboren te Wommels,
   >gemeente Hennaarderadeel
   >Ouders: Jan Kornelis Siksma en Baukjen Bouwes
   >Datum : 8 april 1834, akte nr. 10
   >
   >
   >
   >NIEUW ANTWOORD:
   >
   >Nogmaals die bijlagen opgezocht, ik wou weten hoe het zat.
   >
   >Baukje Bouwes wel eerder overleden, maar dit staat in
   >
   >een akte van 11-03-1834.!!!
   >
   >Sorry Tony dat ik dit over het hoofd zag.
   >
   >In 1803 de laatste van 12 kinderen geboren van Jan en Baukjen.
   >
   >Nagezien in het doopboek Wommels.
   >
   >
   >
   >Groeten Cor Seinstra
   >
   >
   >
   >
   >-
  • Show all 5 messages in this topic