Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

44306Foppe Jacobs de Haan (was Re: [Friesland-genealogy] Re: ouders gezocht)

Expand Messages
 • Nynke van den Hooven
  Jul 6 1:41 AM
  • 0 Attachment
   Martin,

   Ook in de geboorteakte van zoon Jan wordt gemeld dat Foppe de vader is:
   Geboorteakte Achtkarspelen, 1835
   Aangiftedatum 23 juli 1835, akte nr. 125
   Jan de Haan, geboren 23 juli 1835
   Zoon van Foppe Jakobs de Haan en Sytske Jans van der Bij
   Opm.: Aangever erkent de vader te zijn

   In het geval van Anne en Sytse kan het zijn dat de ambtenaar die de laatste
   2 geboortes inschreef geen genoegen nam met Foppes melding dat hij de vader
   was. Mogelijk omdat de wet- en regelgeving t.a.v. erkenning was
   aangescherpt? Of om andere redenen. Een andere mogelijkheid is dat Foppe
   inderdaad vergat het expliciet te melden.
   Maar je zou denken dat een comparant, die de geboorte van een kind aangeeft,
   daarbij aanwezig was en kennelijk de naam van het kind bepaalt, ook een
   relatie met dat kind moet hebben.

   Het register van naamsaanneming is niet helemaal compleet; volgens de
   informatie op Tresoar:
   "De registers van de eilanden (Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en
   Vlieland) en Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden ontbreken. Het is bekend
   dat die van Barradeel, Franekeradeel, Hennaarderadeel, Leeuwarderadeel en
   Westdongeradeel hiaten vertonen."

   Met vriendelijke groet,
   Nynke van den Hooven.


   From: Martin van der Bij
   Sent: Saturday, July 05, 2008 7:11 PM
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Subject: RE: [Friesland-genealogy] Re: ouders gezocht


   Klaas, Nynke,

   Bedankt voor de reacties/suggesties.
   Jacob Foppes en Klaaske Dirks lijken te passen in dit plaatje, maar net niet
   helemaal, zoals Nynke ook al aangaf. Het jaartal past net niet, en Huizum
   ligt (voor die tijd) misschien net te ver uit de buurt. Bovendien komt het
   patroniem Dirks in de vernoemingenen ook nergens terug.

   Ook in het register voor naamsaanname is Foppe Jacobs de Haan onvindbaar. Is
   dit register compleet?

   Ik heb ook nog een zevende kind: Jan Foppes, geb 23-7-1835. Daarnaast heeft
   Sytske ook nog twee kinderen gekregen die de achternaam "van der Bij"
   dragen:
   Anne, geb 22-12-1838
   Sytse, geb 22-7-1845

   Van Anne is mij bekend dat de geboorteaangifte is gedaan door.... Foppe
   Jacobs de Haan:""Foppe Jakobs de Haan oud vijftig jaren van beroep arbeider
   wonende te Optwijzel in deze Grietenij. welke ons heeft verklaard dat op den
   twee en twintigsten der tegenwoordige maand December des voordemiddags ten
   zes ure Sytske Jans van der Bey zonder beroep wonende te Optwijzel gemeld
   aldaar, in zijne tegenwoordigheid, is bevallen van een kind, van het
   mannelijke geslacht, aan welk kind hij comparant verklaard de voornaam van
   Anne te geven."

   Hieruit zou je kunnen concluderen dat de relatie tussen hen nog stand hield.
   Maar waarom kregen de laatste twee kinderen dan niet de achternaam De Haan?
   Een aantal mogelijkheden zijn natuurlijk makkelijk te bedenken. Of zou Foppe
   zijn "vergeten het kind te erkennen". Is dat mogelijk?

   Martin
   <knip
  • Show all 8 messages in this topic