Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

44293Re: [Friesland-genealogy] Andries Westra

Expand Messages
 • Cor
  Jul 4, 2008
  • 0 Attachment
   > Hallo Jouke.
   >
   > Oostdongeradeel, overlijden, 24-10 1918. A83
   > Andries Westra, oud 66 jaar, gehuwd.
   Antwoord:
   Andries, landbouwer, * en won. en + te Jouswier.
   X met Grietje Walsma, wedn. eerst van Martzen de Boer
   daarna van Fettje Hoekema.
   Zoon van Pieter Lieuwes Westra en Aafke Andries de Jong, beide ovl.

   Gegroet, Cor Seinstra
  • Show all 3 messages in this topic