Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

44193Re: [Friesland-genealogy] Inia / Oniæ / Oniae / Onia / Onie - Delius

Expand Messages
 • Appy de Vries
  Jun 27, 2008
   Tjeerd;
   Ik heb een Deelus in mijn fam.
   geb.23-12-1882 te Lemmer,
   zn.van Jan Jans de Blauw [vischer]
   en Deeltje Wagter [uit Wolvega],
   ik vermoed dat Deelus vernoemd
   is naar zijn moeder,is n.l. geboren
   2 dagen voor de dood van zijn moeder, in Drente werd "Deeltje'',
   Dieltien genoemd,in
   Tietjerksteradeel ben ik ooit
   Diltjes /Dilties tegengekomen,
   misschien ook iets?
   Folle groetsjes
   Appy.

   ----- Original Message -----
   From: Tjeerd P. Inia
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, June 26, 2008 10:52 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Inia / Oniæ / Oniae / Onia / Onie - Delius


   Beste medesneupers,

   De link betreffende het Leeuwarder Stadsarchief welke ik gisteren
   meldde heeft mezelf meteen al een nieuw gegeven opgeleverd. Ik kan de
   gevonden persoon echter nergens plaatsen in mijn stamboom. Het betreft:

   Delius Inia

   ingeschreven te Leeuwarden (?) op 14 april 1651 als Notaris onder de
   naam van: Delius Oniæ, of Delius Onie (bron:
   http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Notarissen/1606_36.htm)

   In 1659 en 1660 in de autorisatieboeken vermeld in het ene geval als
   notaris publicus. In het andere als curator over de goederen van
   Impck, Evert en Oene Tiepkes. (bron:
   http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_zig?p_adt=76&p_zig=119)

   Het beroep van notaris komt in deze periode wel voor, namelijk Claas
   Dirks Inia (ook wel Nicolaus / Nicolaas Theodorus Inia) die in 1679
   trouwde met Claeske Sytses Spanhemius. Nicolaus is zoon van Dirck
   Gideons Inia (old-burgerhopman en brouwer te Leeuwarden). Ik zie
   echter nog niet direct verwantschap met Delius.

   1.Wie heeft omtrent Delius of zijn verwanten meer informatie?
   2.Is de naam Delius een Latijnse vorm van een Friese naam, zo ja van
   welke?

   met vriendelijke groet,

   Tjeerd P. Inia
   http://home.12move.nl/tp.inia
   _________________
   Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

   [Non-text portions of this message have been removed]