Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

4415Re: [Friesland-genealogy] Atema/Attema

Expand Messages
 • menno.vanderhauw@engelhard.com
  Mar 5, 2001
   Bert,

   Tussen mijn voorvaderen heb ik ook Attema's zitten; zij het in een verre
   zijtak.

   Het gaat om :

   Dieuwke Piers Attema (ged. 29-07-1814 te Makkum) x Tjerk Luitjens vd Veen

   Zij is een dochter van Pier Piers Attema (Ottema) (ged te Piaam 29-03-1786)
   en Hinke Meintes Friso (geb. te Makkum 27-01-1786)


   Hij is weer een zoon van Pier Feites Attema en Ynskje Sijbolts Sikkema


   Groetjes


   Menno


   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: B. M. Westra <a.westra1@...>
   Aan: Friesland Genealogie <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Datum: donderdag 1 maart 2001 18:19
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Atema/Attema


   Wie heeft er gegevens over deze familie en dan met name voor 1700. De oudst
   mij bekende is Jelle Saackes geboren (vermoedelijk rond 1690) Kind Ate
   Jelles geboren 1714 Oudega huwt 1737 Oudega met Lutske Abrahams. Ook naar
   haar voorouders ben ik erg benieuwd. Dit echtpaar krijgt een kind genaamd
   Rixt. Nu heb ik op de site van het RA gevonden in Tietjerkstradeel een
   huwelijk te Garijp 1667 tussen Jelle Saakes en Rikst Tijmens. Zijn dit
   misschien de grootouders van Jelle Saackes? Ik hoop met jullie hulp deze
   puzzel op te kunnen lossen. Alvast bedankt. Bert Westra


   [Non-text portions of this message have been removed]


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Show all 8 messages in this topic