Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

44137Grafschriften Aytta

Expand Messages
 • Ernst-Jan Munnik
  Jun 20, 2008
  • 0 Attachment
   Beste Hessel en andere geïnteresseerden,

   In de online inventaris van het archief van de Oud-Katholieke kerk in
   Nederland, dat zich bevindt in het Utrechts Archief (zie
   http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archieven/levensbeschouwing
   /88) vond ik, in bijlage XV (specificatie van inv. nr 664) onder meer
   het volgende:

   Beknopte levensbeschrijving van Bernard Bucho van Aytta, oom en
   stiefvader van Viglius van Aytta van Zwichem, naar aanleiding van de
   tekst op een gedenksteen in het stamhuis van de familie Aytta te
   Swichum; met tekst van de gedenksteen betreffende de stichting van
   het Ayttagodshuis te Swichum door Viglius in 1572 en de teksten van
   de grafstenen van leden van de familie Aytta over de periode 1483-
   1556 in de kerk te Swichum en de Grote kerk te Sneek.

   Waarschijnlijk reeds lang bekend, maar ik meld het toch maar even.

   Hartelijke groeten,

   Ernst-Jan
  • Show all 5 messages in this topic