Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

44123Re: Wytske Jacobs uit Oostermeer

Expand Messages
 • blauwe- parel
  Jun 18 11:47 AM
   Rita,

   Bedankt! Dat was een goede tip.

   Margaret

   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.comFrom: rritsma@...: Wed, 18 Jun 2008 18:41:45 +0200Subject: Re: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Jacobs uit Oostermeer
   Hallo Margareth,Op deze bladzijde vind je een foto van Waltsje 23.Groetjes Rita.Als de link niet werkt kun je zoeken op het Fries fotoarchief en dan zoeken op Waltsje.http://www.friesfotoarchief.nl/Atlantis/?application=tha&database=tha&entrypoint=thaned&service=result&templatename=result-template.htm&aantal_per_pagina=10&exactzoeken=off&filter_lege_datums=off&query=&vanaf=0&sessienummer=a99.46000000&aantal_per_pagina=0&relatienr=0&extra1=&extra2=&Metatag%3AVrijZoeken=waltsje&Identificatie=&document+type%2C+documenttype=&collectie%2C+omschrijving=&Metatag%3AVervaardiger=&zoeken.x=29&zoeken.y=6----- Oorspronkelijk bericht ----- Van: "fokko kloostra" <fokko_kloostra@...>Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>Verzonden: woensdag 18 juni 2008 13:23Onderwerp: AW: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Jacobs uit OostermeerNaar aanleiding van gegevens van Jansma, zal ik eerst even de speciecohiers raadplegen.Verschillende kwartierstatenboeken zijn op Tresoir en zijn nog te koop. Mogelijk is er iemand op het Forum van Tresoir die het boek in zijn bezit heeft en je de gegevens kan verstrekken.Welk kwartierstatenboek weet ik niet, maar je kunt er bij vermelden dat het vermeld wordt in het boek Inwoners voor 1811 in Tietjerksterdeel van P.Nieuwland. (kwartierstaat nr 387)Foto is inmiddels gemaakt, graag je e-mailadres dan kan ik hem op sturen. Kijk ook eens op de website van Eastermar, daar staan ook gegevens en foto's op van het Waltsje.Zij en haar kinderen was erfgenaam van Johanna Johannes, (overleden 23 juni 1789, laatst wonend te Oostermeer.) in 1790 waren Willemke en Wytske nog minderjarig. volgens de Acte TIE W: nummer ontbreekt, maar mischien kunnen ze je op tresoir nmeer vertellen, in deze acte moeten meer gegevens van de kinderen staan.Voor OkkeBakker Wijnsma woonde op nr 33, de bakkerij is opgeheven, Ze wonen nu aan het Hof in Oostermeer. ze hebben de Supermarkt in Oostermeer gekocht en verkopen daar nu ook brood, Het brood wordt nu gebakken in Harkema.In de voormalige bakkerij is nu een tweede hands zaakje.groetjes fokko----- Ursprüngliche Mail ----Von: blauwe- parel <blauwe_parel@...>An: friesland-genealogy@yahoogroups.comGesendet: Mittwoch, den 18. Juni 2008, 00:45:30 UhrBetreff: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Jacobs uit OostermeerBeste Fokko,Bedankt maar weer voor al je moeite.Ik begrijp nog niet waar ik die kwartierstaat kan vinden. Ws. heb ik iets over het hoofd gezien?Doe nog maar even geen moeite om meer over de woning te vinden. Een (digitale)foto zou leuk zijn, maar ik voel me bezwaard als je er zo veel voor moet doen. Tenzij je er toch langs komt natuurlijk.. .. Ik vermoed dat mijn voorouders er niet in gewoond hebben, maar er wel verkeerd hebben.Wat de kinderen van Ybeltje Carstiens betreft heb ik 5 kinderen genoteerd, waarvan ik van Wytske (mijn voormoeder) en haar broer Rinse geen geboorte/doopdatum heb.Ondergenoemde van der Schors personen kan ik nog niet plaatsen. Het zijn ws. niet mijn voorouders.Vriendelijke groet,Margaret-----Knip/Bij Ybeltje Carstiens wordt vermeld : zie kwartietstaat 387Heb je de gegevens van hun kinderen al?groetjes fokkoZal even zien wie er nu woont, woon zelf in Sumar, 3 km van Eastermar.Indien. je belangstelling hebt kan ik bij mijn bezoek aan het gemeentearchief in Burgum wel even de geschiedenis van deze woning voor je nakijken.Zal ook een foto van de woning maken zoals hij nu is.Groetjes Fokko---einde knip/To: Friesland-genealogy @yahoogroups. comFrom: fokko_kloostra@ yahoo.comDate: Tue, 17 Jun 2008 04:49:33 -0700Subject: AW: AW: AW: [Friesland-genealog y] Re: Wytske Jacobs uit OostermeerSnap niet waarom mijn antwoord vier keer komt:Volgende over v/d schors in het archief van Tietjerksteradeel" JANUARI - DECEMBER 1868258 Benoeming Oeds van der Schors hulponderwijzer aan de o.l.s. te Bergumerheide. JANUARI - DECEMBER 1882361 Verleende vergunningen tot de verkoop van sterke drank aan J van der Schors te EestrumJANUARI - DECEMBER 1889137 Onderstand Andrina van der Schors te Hardegarijp. JUNI 181710 Staat van manschappen van de militie 1814: Derk van der SchorsNOVEMBER 183415 Staat van veranderingen ingelijfden: Willem van der Schorsgroetjes fokko----- Ursprüngliche Mail ----Von: fokko kloostra <fokko_kloostra@ yahoo.com>An: Friesland-genealogy @yahoogroups. comGesendet: Dienstag, den 17. Juni 2008, 12:38:36 UhrBetreff: AW: AW: [Friesland-genealog y] Re: Wytske Jacobs uit OostermeerZal even zien wie er nu woont, woon zelf in Sumar, 3 km van Eastermar.Indien. je belangstelling hebt kan ik bij mijn bezoek aan het gemeentearchief in Burgumwel even de geschiedenis van deze woning voor je nakijken.Zal ook een foto van de woning maken zoals hij nu is.Groetjes Fokko----- Ursprüngliche Mail ----Von: blauwe- parel <blauwe_parel@ hotmail.com> An: friesland-genealogy @yahoogroups. comGesendet: Montag, den 16. Juni 2008, 23:58:20 UhrBetreff: RE: AW: [Friesland-genealog y] Re: Wytske Jacobs uit OostermeerOkke, Kan het het 'Waltsje' zijn? Het zou dan zijn: Waltsje 23 in Oostermeer. Ben even gaan Googlen en vond: April 1999: Aanvraag vergunning Monumentenwet voor renovatie Waltsje 23, Eastermar. http://www.bosma- familie.nl/ verzameling/ Master%20Elle/ Eastermar/ Coll-Docum- Materiaal/ D%20-%20CL% 20-%20V99. html Voor mij betekent het dat mijn voorouders Durk Willems & Wytske Jacobs daar nog geweest zijn, en hun kinderen het huis (mede?)erfden. Weet je ook welke bestemming het pand nu heeft? Bedankt, Margaret To: Friesland-genealogy @yahoogroups. comFrom: okkejansma@sunet. com.auDate: Mon, 16Jun 2008 14:31:24 +1000Subject: Re: AW: [Friesland-genealog y] Re: Wytske Jacobs uit Oostermeer Hallo Margaret & Fokko,In het boek Village d'Oostermeer en Snakkerburen van Frederik Johan Harterink vond ik nog het volgende over Rinse Jacobs, mr.timmerman wonende in Oostermeer aan de wal.Pagina 37 van het bovengenoemde boek geeft aan dat in 1763 - 1764 Rinse Jacobs woonde aan het Waltje nummer 10 wat nu nummer 23 is. De eigenaar van de woning was toen een Pytter Alles.Zie ook Reel Kohier 1711 -1806 #208 Bergum en Spec.Kohier 1748 -1806 # 37.Ik weet het niet, maar misschien vult dit nog een leeg plekje.Groetjes, Okke Jansma.----- Original Message ----- From: blauwe- parel To: friesland-genealogy @yahoogroups. com Sent: Monday, June 16, 2008 7:49 AMSubject: RE: AW: [Friesland-genealog y] Re: Wytske Jacobs uit OostermeerDag Fokko, Ik sta werkelijk paf van al de gegevens die je stuurde! Zoals Klaas in een ander bericht al schreef, lijkt dit goed aan tesluiten bij mijn gegevens. Wytske's eerste dochter heette Yebeltje, haar 2e zoon heette Rinse. Dus datzit wel goed. Wat bedoel je met (knip) Ybeltje Carstjens, zie kwartierstaat nr 387 (knip). Waar is die kwartierstaat te zien? Fokko heel heel erg hartelijk dank voor al je moeite, en Klaas voor het meezoeken. Met jullie hulp ben ik weer verder gekomen. Margaret To: Friesland-genealogy @yahoogroups. comFrom: fokko_kloostra@ yahoo.comDate: Sun, 15 Jun 2008 01:42:20 -0700Subject: AW: [Friesland-genealog y] Re: Wytske Jacobs uit Oostermeer Margaretuit inwoners Tietjerksteradeel voor1811Wytske Jacobs, huwt Dirk Willems; woont 1761 te Oostermeer, later te Surhuisterveen; haar kinderen in 1789 erfgenaam van Johanna Johannes en Rinse Jacobs.Rinse is dus haar broerRinse Jacobs, zoon van Jacob Gerrits en Ybeltje Karstes; meester timmmerman te Oostermeer bij de Wal; overleden te Oostermeer 1787/1788; Huwde 8-5-1763 met Johanna Johannes, zij van Bergum en hij vanOostermeer; is in 1775 curator over de kinderen van Sytske Sapes en Fokje Jans (vevangen 6-2-1788wegens overlijden); 17184 curator diverse kinderen van Jelle W. Takema; Pers Cohier: 1774 nieuw, nom ux f 600; 11781 te Bergum, 1782 weer Oostermeer; 1788 de weduwe; 1790 hier Gerrit Jans te Leeuwarden, Gerrit Jacobs te surhuisterveen en Hannes Jans Weduwe.Acten: P14 372; S25 3188;Kinderen Akke Gedoopt op 9-9-1764 te Oostermeer(ovl\ ) .Heeft bij overlijden geen kinderen, erfgenamen zie bij Johanna Johannes.verder nog vermeld ( of het dezelfde is weet ik niet?)Ybeltje Carstjens, zie kwartierstaat nr 387Nog een broer:Gerrit Jacobs (van der Meer), geb te Veenwouden 28-8-1731, zoon van Jacob Gerrits en Ybeltje Karstjens); 1767 boer (huisman) te Oostermeer; 1774, 1780 Timmerman te Oostermeer; huwde te Oostermeer Jeltje Tjeerds; woont 1757 te Wijns, 1759, 1762 te Oostermeer, 1764 te Oude Leye; 1767 te Oostermeer. idem in 1780.1790 binnenvader in het St Anthonygasthuis te Leeuwarden; Belijdenis te Oostermeer op 4-2-1774, ook gedoopt;Acten: B1 380; S25 283;S30 226 (erfgenaam Rinse Jacobs weduwe, verkopen huis Ooostermeer 1796); specicohier 1755 naar Wijns nr 7; 1758 te Oostermeert 146;Kinderen (allen gedoopt op 4-2-1774 te Oostermeer)Jacob geboren te Wijns 22-1-1757Tjeerd geboren te Oostermeer 14-3-1759Rinse geb te Oostermeer 19-12-1761Pieter geb Oude Leye (onder Hallum) 8-3-1764BRF rekest (notulen Dep Bestuur 2-12-1802 nr 10) cab Gerryt van der Meer, binnenvader van het ST Aanthonius gasthuis, is 1795 aangesteld tot buitenvoogd van het Landschaps tucht en werhuis, doorde Representanten; deze bediening is 2 jini 1796 afgeschaft, dus geen betrekking meer; biedt zich, indien ambt wordt hersteld.--- -- Ursprüngliche Mail ----Von: blauwe- parel <blauwe_parel@ hotmail.com> An: friesland-genealogy @yahoogroups. comGesendet: Samstag, den 14. Juni 2008, 22:25:46 UhrBetreff: RE: [Friesland-genealog y]Re: Wytske Jacobs uit OostermeerKlaas, Je bent geweldig! Wat goed van je om even via familysearch te kijken.Datik er zelf niet op kwam!Jacob Jacobs wordt ook nog Cobes Cobes/Copissen/ Jacobusses genoemd vond ik op Tresoar.Maar hoe weet ik dat dit de ouders zijn van 'mijn' Wytske Jacobs? Ik ben geen kinderen van Wytske tegen gekomen met de naam Susanna... of zelfs Paulus.Vriendelijke groet,MargaretTo: Friesland-genealogy @yahoogroups. comFrom: pera@hetnet. nlDate: Sat, 14 Jun 2008 19:48:27 +0000Subject: [Friesland-genealog y] Re: Wytske Jacobs uit OostermeerMargaret, Nou, een herkansing dan maar. Op familysearch en tresoar vond ik devolgende vermeldingen: _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____Wijdske <Jacobs> PedigreeFemale ____________ _________ _________ _________ Event(s): Birth: Christening: 03 FEB 1743 Nederlands Hervormde Kerk, Leeuwarden,Frieslan d, NetherlandsDeath: Burial: ____________ _________ _________ __________Parents: Father: Jacob Jacobs FamilyMother: Susanna Paulus ____________ _________ _________ _________ ____________ ______ _Leeuwarden, dopen, doopjaar 1743Dopeling: WydskeGedoopt op 3 februari 1743 in LeeuwardenDochter van Jacob Jacobs en Susanna PaulusGestandaardis eerde namen (voornaam en patroniem):Dopeling : WIETSKEVader : JAKOB JAKOBSMoeder : SUSANNA PAULUSBron:Collecti e Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)Herv. gem. Leeuwarden, doop 1743-1747Inventaris nr. : 942Op microfiche beschikbaar op studiezaal TresoarWijzigingsda tum: 17-4-2007___ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _Hartelijke groeten,Klaas Pera --- In Friesland-genealogy @yahoogroups. com, blauwe- parel<blauwe_ parel@... > wrote:>> > Dag Klaas,> > Bedankt voor de moeite. Echter deze info had ik al via Tresoar gevonden.> > Ik zoek de ouders en geb/doopdat. + plaats van Wytske Jacobs.> Misschien dat iemand dat via Tresoar kan vinden, want mij luktehetniet.> > Nogmaals bedankt.> > Margaret> > Date: Sat, 14 Jun 2008 12:56:35 +0000Subject: [Friesland-genealog y]Re:Wytske Jacobs uit Oostermeer> > > > > > Hallo Margaret,Als je kijkt op de volgende linkhttp://home. unet.nl/nlun4874 /klok.htm# _Hlk38117044 dan vind je daarmeer gegevens over deze familie en de ouders vanDirk Willems van derSchors. Daar staat onder andere: Dirk Willems (van der Schors)(->kwartiers taat)*16- 11-1738 Oostermeer+12- 07-1821Surhuiste rveenWonende OostermeerBeroep: "old bijzitter" vanAchtkarspelenBij zonderheden: hij werd vermeld inhet register vanaangenomenfamili enamen van 1811.Vader: Willem Durks(Dirx)Moeder: AntjeNammesNB: Volgens de akte van de burgerlijke stand waren zijn oudersWillemJakobs en IJbeltje Nannes.x(2) Tjitske Folkertsx(18- 01-1761Oostermee r) Wytske Jacobs(->kwartierst aat)*Oostermeer+ ?WonendeOostermeerV ader: onbekendMoeder: onbekendBron:http://home. unet.nl/nlun4874 /klok.htm# _Hlk38117044Hartelijkegroeten, Klaas Pera --- In Friesland-genealogy @yahoogroups. com, blauwe-parel< blauwe_parel@ > wrote:>> > Hallomedespeurders, > > Wie kan mijmet het volgende helpen.> > Wytske Jacobs uit Oostermeer > Geb. < ca1743. (te Oostermeer ?)> Overleden ws. > 1780 mogelijk inSurhuisterveen. > * Waar en wanneer is zij geboren en overleden ? > *Wie weet wie de ouders zijn ?> > Huwde 18-01-1761 te Oostermeer >Dirk/Durk/Durck Willems van der Schors uit Oostermeer.> Geb.16-11-1738 Oostermeer> Ov. 12-07-1821 Surhuisterveen> > Een van hun(6?) kinderen was: > Wytske Dirks van derSchors (alias van der Merk)> Geb 08-07-1781 > Ged. 05-08-1781 Surhuisterveen. > > Vriendelijkbedankt, > > Margaret > > > > > > > ____________ _________ _________ _________ _________ _________ _> Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!> http://messenger. msn.click- url.com/go/ onm00200471ave/ direct/01/> > [Non-text portions of this message have beenremoved]> ____________ _________ _________ _________ _________ _________ _Express yourself instantly with MSN Messenger!Download today it's FREE!http://messenger. msn.click- url.com/go/ onm00200471ave/ direct/01/[Non- text portions of this message have been removed]____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Gesendet von Yahoo! Mail.Dem pfiffigeren Posteingang. http://de. overview. mail.yahoo. com[Non-text portions of this message have been removed] ____________ _________ _________ _________ _________ _________ _ Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE! http://messenger. msn.click- url.com/go/ onm00200471ave/ direct/01/[Non- text portions of this message have been removed][Non- text portions of this message have been removed] ____________ _________ _________ _________ _________ _________ _ Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE! http://messenger. msn.click- url.com/go/onm00200471ave/ direct/01/[Non- text portions of this message have been removed]____ ________ _________ _________ _________ _________ _________ _Gesendet von Yahoo! Mail.Dem pfiffigeren Posteingang. http://de. overview. mail.yahoo. com[Non-text portions of this message have been removed]____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ Gesendet von Yahoo! Mail.Dem pfiffigeren Posteingang. http://de. overview. mail.yahoo. com[Non-text portions of this message have been removed]____________ _________ _________ _________ _________ _________ _Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!http://messenger. msn.click- url.com/go/ onm00200471ave/ direct/01/[Non-text portions of this message have been removed]__________________________________________________________Gesendet von Yahoo! Mail.Dem pfiffigeren Posteingang.http://de.overview.mail.yahoo.com[Non-text portions of this message have been removed]------------------------------------Genealogy yn Frysln: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogyOm uw abonnement te beindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.comYahoo! Groups Links


   _________________________________________________________________
   Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
   http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 15 messages in this topic