Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

44121Re: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Jacobs uit Oostermeer

Expand Messages
 • Rita Veeken - Ritsma
  Jun 18, 2008
   Hallo Margareth,

   Op deze bladzijde vind je een foto van Waltsje 23.

   Groetjes Rita.

   Als de link niet werkt kun je zoeken op het Fries fotoarchief en dan zoeken
   op Waltsje.

   http://www.friesfotoarchief.nl/Atlantis/?application=tha&database=tha&entrypoint=thaned&service=result&templatename=result-template.htm&aantal_per_pagina=10&exactzoeken=off&filter_lege_datums=off&query=&vanaf=0&sessienummer=a99.46000000&aantal_per_pagina=0&relatienr=0&extra1=&extra2=&Metatag%3AVrijZoeken=waltsje&Identificatie=&document+type%2C+documenttype=&collectie%2C+omschrijving=&Metatag%3AVervaardiger=&zoeken.x=29&zoeken.y=6

   ----- Oorspronkelijk bericht -----
   Van: "fokko kloostra" <fokko_kloostra@...>
   Aan: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Verzonden: woensdag 18 juni 2008 13:23
   Onderwerp: AW: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Jacobs uit Oostermeer


   Naar aanleiding van gegevens van Jansma, zal ik eerst even de speciecohiers
   raadplegen.
   Verschillende kwartierstatenboeken zijn op Tresoir en zijn nog te koop.
   Mogelijk is er iemand op het Forum van Tresoir die het boek in zijn bezit
   heeft en je de gegevens kan verstrekken.
   Welk kwartierstatenboek weet ik niet, maar je kunt er bij vermelden dat het
   vermeld wordt in het boek Inwoners voor 1811 in Tietjerksterdeel van
   P.Nieuwland. (kwartierstaat nr 387)
   Foto is inmiddels gemaakt, graag je e-mailadres dan kan ik hem op sturen.
   Kijk ook eens op de website van Eastermar, daar staan ook gegevens en foto's
   op van het Waltsje.
   Zij en haar kinderen was erfgenaam van Johanna Johannes, (overleden 23 juni
   1789, laatst wonend te Oostermeer.) in 1790 waren Willemke en Wytske nog
   minderjarig. volgens de Acte TIE W: nummer ontbreekt, maar mischien kunnen
   ze je op tresoir nmeer vertellen, in deze acte moeten meer gegevens van de
   kinderen staan.
   Voor Okke
   Bakker Wijnsma woonde op nr 33, de bakkerij is opgeheven, Ze wonen nu aan
   het Hof in Oostermeer. ze hebben de Supermarkt in Oostermeer gekocht en
   verkopen daar nu ook brood, Het brood wordt nu gebakken in Harkema.
   In de voormalige bakkerij is nu een tweede hands zaakje.
   groetjes fokko


   ----- Ursprüngliche Mail ----
   Von: blauwe- parel <blauwe_parel@...>
   An: friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Gesendet: Mittwoch, den 18. Juni 2008, 00:45:30 Uhr
   Betreff: [Friesland-genealogy] Re: Wytske Jacobs uit Oostermeer   Beste Fokko,

   Bedankt maar weer voor al je moeite.
   Ik begrijp nog niet waar ik die kwartierstaat kan vinden. Ws. heb ik iets
   over het hoofd gezien?
   Doe nog maar even geen moeite om meer over de woning te vinden. Een
   (digitale)foto zou leuk zijn, maar ik voel me bezwaard als je er zo veel
   voor moet doen. Tenzij je er toch langs komt natuurlijk.. .. Ik vermoed dat
   mijn voorouders er niet in gewoond hebben, maar er wel verkeerd hebben.

   Wat de kinderen van Ybeltje Carstiens betreft heb ik 5 kinderen genoteerd,
   waarvan ik van Wytske (mijn voormoeder) en haar broer Rinse geen
   geboorte/doopdatum heb.

   Ondergenoemde van der Schors personen kan ik nog niet plaatsen. Het zijn ws.
   niet mijn voorouders.

   Vriendelijke groet,

   Margaret

   -----Knip/
   Bij Ybeltje Carstiens wordt vermeld : zie kwartietstaat 387Heb je de
   gegevens van hun kinderen al?groetjes fokko

   Zal even zien wie er nu woont, woon zelf in Sumar, 3 km van
   Eastermar.Indien. je belangstelling hebt kan ik bij mijn bezoek aan het
   gemeentearchief in Burgum wel even de geschiedenis van deze woning voor je
   nakijken.Zal ook een foto van de woning maken zoals hij nu is.Groetjes Fokko
   ---einde knip/

   To: Friesland-genealogy @yahoogroups. comFrom: fokko_kloostra@
   yahoo.comDate: Tue, 17 Jun 2008 04:49:33 -0700Subject: AW: AW: AW:
   [Friesland-genealog y] Re: Wytske Jacobs uit Oostermeer
   Snap niet waarom mijn antwoord vier keer komt:Volgende over v/d schors in
   het archief van Tietjerksteradeel" JANUARI - DECEMBER 1868258 Benoeming Oeds
   van der Schors hulponderwijzer aan de o.l.s. te Bergumerheide. JANUARI -
   DECEMBER 1882361 Verleende vergunningen tot de verkoop van sterke drank aan
   J van der Schors te EestrumJANUARI - DECEMBER 1889137 Onderstand Andrina van
   der Schors te Hardegarijp. JUNI 181710 Staat van manschappen van de militie
   1814: Derk van der SchorsNOVEMBER 183415 Staat van veranderingen
   ingelijfden: Willem van der Schorsgroetjes fokko----- Ursprüngliche
   Mail ----Von: fokko kloostra <fokko_kloostra@ yahoo.com>An:
   Friesland-genealogy @yahoogroups. comGesendet: Dienstag, den 17. Juni 2008,
   12:38:36 UhrBetreff: AW: AW: [Friesland-genealog y] Re: Wytske Jacobs uit
   OostermeerZal even zien wie er nu woont, woon zelf in Sumar, 3 km van
   Eastermar.Indien. je belangstelling hebt kan ik bij mijn bezoek aan het
   gemeentearchief in Burgum
   wel even de geschiedenis van deze woning voor je nakijken.Zal ook een foto
   van de woning maken zoals hij nu is.Groetjes Fokko----- Ursprüngliche
   Mail ----Von: blauwe- parel <blauwe_parel@ hotmail.com> An:
   friesland-genealogy @yahoogroups. comGesendet: Montag, den 16. Juni 2008,
   23:58:20 UhrBetreff: RE: AW: [Friesland-genealog y] Re: Wytske Jacobs uit
   OostermeerOkke, Kan het het 'Waltsje' zijn? Het zou dan zijn: Waltsje 23 in
   Oostermeer. Ben even gaan Googlen en vond: April 1999: Aanvraag vergunning
   Monumentenwet voor renovatie Waltsje 23, Eastermar. http://www.bosma-
   familie.nl/ verzameling/ Master%20Elle/ Eastermar/ Coll-Docum- Materiaal/
   D%20-%20CL% 20-%20V99. html Voor mij betekent het dat mijn voorouders Durk
   Willems & Wytske Jacobs daar nog geweest zijn, en hun kinderen het huis
   (mede?)erfden. Weet je ook welke bestemming het pand nu heeft? Bedankt,
   Margaret To: Friesland-genealogy @yahoogroups. comFrom: okkejansma@sunet.
   com.auDate: Mon, 16
   Jun 2008 14:31:24 +1000Subject: Re: AW: [Friesland-genealog y] Re: Wytske
   Jacobs uit Oostermeer Hallo Margaret & Fokko,In het boek Village
   d'Oostermeer en Snakkerburen van Frederik Johan Harterink vond ik nog het
   volgende over Rinse Jacobs, mr.timmerman wonende in Oostermeer aan de
   wal.Pagina 37 van het bovengenoemde boek geeft aan dat in 1763 - 1764 Rinse
   Jacobs woonde aan het Waltje nummer 10 wat nu nummer 23 is. De eigenaar van
   de woning was toen een Pytter Alles.Zie ook Reel Kohier 1711 -1806 #208
   Bergum en Spec.Kohier 1748 -1806 # 37.Ik weet het niet, maar misschien vult
   dit nog een leeg plekje.Groetjes, Okke Jansma.----- Original Message -----
   From: blauwe- parel To: friesland-genealogy @yahoogroups. com Sent: Monday,
   June 16, 2008 7:49 AMSubject: RE: AW: [Friesland-genealog y] Re: Wytske
   Jacobs uit OostermeerDag Fokko, Ik sta werkelijk paf van al de gegevens die
   je stuurde! Zoals Klaas in een ander bericht al schreef, lijkt dit goed aan
   te
   sluiten bij mijn gegevens. Wytske's eerste dochter heette Yebeltje, haar 2e
   zoon heette Rinse. Dus datzit wel goed. Wat bedoel je met (knip) Ybeltje
   Carstjens, zie kwartierstaat nr 387 (knip). Waar is die kwartierstaat te
   zien? Fokko heel heel erg hartelijk dank voor al je moeite, en Klaas voor
   het meezoeken. Met jullie hulp ben ik weer verder gekomen. Margaret To:
   Friesland-genealogy @yahoogroups. comFrom: fokko_kloostra@ yahoo.comDate:
   Sun, 15 Jun 2008 01:42:20 -0700Subject: AW: [Friesland-genealog y] Re:
   Wytske Jacobs uit Oostermeer Margaretuit inwoners Tietjerksteradeel
   voor1811Wytske Jacobs, huwt Dirk Willems; woont 1761 te Oostermeer, later te
   Surhuisterveen; haar kinderen in 1789 erfgenaam van Johanna Johannes en
   Rinse Jacobs.Rinse is dus haar broerRinse Jacobs, zoon van Jacob Gerrits en
   Ybeltje Karstes; meester timmmerman te Oostermeer bij de Wal; overleden te
   Oostermeer 1787/1788; Huwde 8-5-1763 met Johanna Johannes, zij van Bergum en
   hij van
   Oostermeer; is in 1775 curator over de kinderen van Sytske Sapes en Fokje
   Jans (vevangen 6-2-1788wegens overlijden); 17184 curator diverse kinderen
   van Jelle W. Takema; Pers Cohier: 1774 nieuw, nom ux f 600; 11781 te Bergum,
   1782 weer Oostermeer; 1788 de weduwe; 1790 hier Gerrit Jans te Leeuwarden,
   Gerrit Jacobs te surhuisterveen en Hannes Jans Weduwe.Acten: P14 372; S25
   3188;Kinderen Akke Gedoopt op 9-9-1764 te Oostermeer(ovl\ ) .Heeft bij
   overlijden geen kinderen, erfgenamen zie bij Johanna Johannes.verder nog
   vermeld ( of het dezelfde is weet ik niet?)Ybeltje Carstjens, zie
   kwartierstaat nr 387Nog een broer:Gerrit Jacobs (van der Meer), geb te
   Veenwouden 28-8-1731, zoon van Jacob Gerrits en Ybeltje Karstjens); 1767
   boer (huisman) te Oostermeer; 1774, 1780 Timmerman te Oostermeer; huwde te
   Oostermeer Jeltje Tjeerds; woont 1757 te Wijns, 1759, 1762 te Oostermeer,
   1764 te Oude Leye; 1767 te Oostermeer. idem in 1780.1790 binnenvader in het
   St Anthony
   gasthuis te Leeuwarden; Belijdenis te Oostermeer op 4-2-1774, ook
   gedoopt;Acten: B1 380; S25 283;S30 226 (erfgenaam Rinse Jacobs weduwe,
   verkopen huis Ooostermeer 1796); specicohier 1755 naar Wijns nr 7; 1758 te
   Oostermeert 146;Kinderen (allen gedoopt op 4-2-1774 te Oostermeer)Jacob
   geboren te Wijns 22-1-1757Tjeerd geboren te Oostermeer 14-3-1759Rinse geb te
   Oostermeer 19-12-1761Pieter geb Oude Leye (onder Hallum) 8-3-1764BRF rekest
   (notulen Dep Bestuur 2-12-1802 nr 10) cab Gerryt van der Meer, binnenvader
   van het ST Aanthonius gasthuis, is 1795 aangesteld tot buitenvoogd van het
   Landschaps tucht en werhuis, doorde Representanten; deze bediening is 2 jini
   1796 afgeschaft, dus geen betrekking meer; biedt zich, indien ambt wordt
   hersteld.--- -- Ursprüngliche Mail ----Von: blauwe- parel
   <blauwe_parel@ hotmail.com> An: friesland-genealogy @yahoogroups.
   comGesendet: Samstag, den 14. Juni 2008, 22:25:46 UhrBetreff: RE:
   [Friesland-genealog y]
   Re: Wytske Jacobs uit OostermeerKlaas, Je bent geweldig! Wat goed van je om
   even via familysearch te kijken.Datik er zelf niet op kwam!Jacob Jacobs
   wordt ook nog Cobes Cobes/Copissen/ Jacobusses genoemd vond ik op
   Tresoar.Maar hoe weet ik dat dit de ouders zijn van 'mijn' Wytske Jacobs? Ik
   ben geen kinderen van Wytske tegen gekomen met de naam Susanna... of zelfs
   Paulus.Vriendelijke groet,MargaretTo: Friesland-genealogy @yahoogroups.
   comFrom: pera@hetnet. nlDate: Sat, 14 Jun 2008 19:48:27 +0000Subject:
   [Friesland-genealog y] Re: Wytske Jacobs uit OostermeerMargaret, Nou, een
   herkansing dan maar. Op familysearch en tresoar vond ik devolgende
   vermeldingen: _________ _________ _________ _________ _________ _________
   ____Wijdske <Jacobs> PedigreeFemale ____________ _________ _________
   _________ Event(s): Birth: Christening: 03 FEB 1743 Nederlands Hervormde
   Kerk, Leeuwarden,Frieslan d, NetherlandsDeath: Burial: ____________
   _________ _________ _________
   _Parents: Father: Jacob Jacobs FamilyMother: Susanna Paulus ____________
   _________ _________ _________ ____________ ______ _Leeuwarden, dopen,
   doopjaar 1743Dopeling: WydskeGedoopt op 3 februari 1743 in LeeuwardenDochter
   van Jacob Jacobs en Susanna PaulusGestandaardis eerde namen (voornaam en
   patroniem):Dopeling : WIETSKEVader : JAKOB JAKOBSMoeder : SUSANNA
   PAULUSBron:Collecti e Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)Herv.
   gem. Leeuwarden, doop 1743-1747Inventaris nr. : 942Op microfiche beschikbaar
   op studiezaal TresoarWijzigingsda tum: 17-4-2007___ _________ _________
   _________ _________ _________ _________ _Hartelijke groeten,Klaas Pera ---
   In Friesland-genealogy @yahoogroups. com, blauwe- parel<blauwe_ parel@... >
   wrote:>> > Dag Klaas,> > Bedankt voor de moeite. Echter deze info had ik al
   via Tresoar gevonden.> > Ik zoek de ouders en geb/doopdat. + plaats van
   Wytske Jacobs.> Misschien dat iemand dat via Tresoar kan vinden, want mij
   lukte
   hetniet.> > Nogmaals bedankt.> > Margaret> > Date: Sat, 14 Jun 2008
   12:56:35 +0000Subject: [Friesland-genealog y]Re:Wytske Jacobs uit
   Oostermeer> > > > > > Hallo Margaret,Als je kijkt op de volgende
   linkhttp://home. unet.nl/nlun4874 /klok.htm# _Hlk38117044 dan vind je
   daarmeer gegevens over deze familie en de ouders vanDirk Willems van
   derSchors. Daar staat onder andere: Dirk Willems (van der
   Schors)(->kwartiers taat)*16- 11-1738 Oostermeer+12- 07-1821Surhuiste
   rveenWonende OostermeerBeroep: "old bijzitter" vanAchtkarspelenBij
   zonderheden: hij werd vermeld inhet register vanaangenomenfamili enamen van
   1811.Vader: Willem Durks(Dirx)Moeder: AntjeNammesNB: Volgens de akte van de
   burgerlijke stand waren zijn oudersWillemJakobs en IJbeltje Nannes.x(2)
   Tjitske Folkertsx(18- 01-1761Oostermee r) Wytske Jacobs(->kwartierst
   aat)*Oostermeer+ ?WonendeOostermeerV ader: onbekendMoeder:
   onbekendBron:http://home. unet.nl/nlun4874 /klok.htm# _Hlk38117044
   Hartelijkegroeten, Klaas Pera --- In Friesland-genealogy @yahoogroups. com,
   blauwe-parel< blauwe_parel@ > wrote:>> > Hallomedespeurders, > > Wie kan
   mijmet het volgende helpen.> > Wytske Jacobs uit Oostermeer > Geb. < ca1743.
   (te Oostermeer ?)> Overleden ws. > 1780 mogelijk inSurhuisterveen. > * Waar
   en wanneer is zij geboren en overleden ? > *Wie weet wie de ouders zijn ?> >
   Huwde 18-01-1761 te Oostermeer >Dirk/Durk/Durck Willems van der Schors uit
   Oostermeer.> Geb.16-11-1738 Oostermeer> Ov. 12-07-1821 Surhuisterveen> > Een
   van hun(6?) kinderen was: > Wytske Dirks van derSchors (alias van der Merk)>
   Geb 08-07-1781 > Ged. 05-08-1781 Surhuisterveen. > > Vriendelijkbedankt, > >
   Margaret > > > > > > > ____________ _________ _________ _________ _________
   _________ _> Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today
   it's FREE!> http://messenger. msn.click- url.com/go/ onm00200471ave/
   direct/01/> > [Non-text portions of this message have been
   removed]> ____________ _________ _________ _________ _________ _________
   _Express yourself instantly with MSN Messenger!Download today it's
   FREE!http://messenger. msn.click- url.com/go/ onm00200471ave/
   direct/01/[Non- text portions of this message have been removed]____
   _________ _________ _________ _________ _________ _________ Gesendet von
   Yahoo! Mail.Dem pfiffigeren Posteingang. http://de. overview. mail.yahoo.
   com[Non-text portions of this message have been removed] ____________
   _________ _________ _________ _________ _________ _ Express yourself
   instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE! http://messenger.
   msn.click- url.com/go/ onm00200471ave/ direct/01/[Non- text portions of this
   message have been removed][Non- text portions of this message have been
   removed] ____________ _________ _________ _________ _________ _________ _
   Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
   http://messenger. msn.click- url.com/go/
   onm00200471ave/ direct/01/[Non- text portions of this message have been
   removed]____ ________ _________ _________ _________ _________ _________
   _Gesendet von Yahoo! Mail.Dem pfiffigeren Posteingang. http://de. overview.
   mail.yahoo. com[Non-text portions of this message have been removed]____
   _________ _________ _________ _________ _________ _________ Gesendet von
   Yahoo! Mail.Dem pfiffigeren Posteingang. http://de. overview. mail.yahoo.
   com[Non-text portions of this message have been removed]   ____________ _________ _________ _________ _________ _________ _
   Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
   http://messenger. msn.click- url.com/go/ onm00200471ave/ direct/01/

   [Non-text portions of this message have been removed]
   __________________________________________________________
   Gesendet von Yahoo! Mail.
   Dem pfiffigeren Posteingang.
   http://de.overview.mail.yahoo.com

   [Non-text portions of this message have been removed]


   ------------------------------------

   Genealogy yn Frysln: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links
  • Show all 15 messages in this topic