Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

44090Re: Gooitske Jans de Boer

Expand Messages
 • Kees Braaksma
  Jun 16, 2008
  • 0 Attachment
   Beste mede-genealogen,

   Zou iemand voor mij na kunnen gaan of er iets staat over de ouders Jan
   Harmens en Aukjen Lykles in de volgende trouwacte:

   Huwelijksakte Opsterland, 1818
   Man : Harmen Jans Wilpstra, oud 32 jaar, geboren te Siegerswoude
   Ouders: Jan Harmens en Aukjen Lykles
   Vrouw : Grietje Hendriks Tiezema, oud 33 jaar, geboren te Ureterp
   Ouders: Hendrik Tiezes en Asseltje Gaukes
   Datum : 24 december 1818, akte nr. 45

   Ze moeten al voor 1811 overleden zijn, maar ik heb twee mogelijke
   overlijdensdata:

   Opsterland overlijden/begraven 1800
   Overleden: Jan Harmens
   Datum : 3 oktober 1800
   Tekst : "bij het overlijden van Jan Harmens ontvangen bij het laken"
   Ontvangen 0-4-0 wegens huur laken

   Opsterland overlijden/begraven 1802
   Overledene: Jan Harmens
   Datum : 24 juni 1802
   Tekst : "van Jan Harmens bij het laken"
   Ontvangen 0-6-0 wegens huur laken

   Opsterland overlijden/begraven 1787
   Overleden: de vrouw van Jan Harmens
   Datum : 23 maart 1787
   Tekst : "van de begravenis van Jan Harmens vrou"
   Ontvangen 2-3-2 wegens collecte

   Opsterland overlijden/begraven 1802
   Overledene: de vrouw van Jan Harmens
   Datum : 30 mei 1802
   Tekst : "ontfan van de begraffenis van Jan Harmens vrou"
   Ontvangen 0-16-0 wegens collecte

   Alvast bedankt!

   Kees
   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Kees Braaksma"
   <braaksma444@...> wrote:
   >
   > Hallo Wiecher en Irene en Lineke,
   >
   > Hartelijk dank voor jullie reactie.
   >
   > Wel een beetje kort door de bocht ven me, om de Jan Harmens uit
   > Oudega direct te linken aan een Jan Harmens Siegerswoude!! Maar ik
   > ging in de fout, doordat ik als ouders van 'mijn' Jan Harmens had
   > staan dat zijn ouders 'Harmen Jans en Antje Oebeles' heetten; het
   > zijn dus de ouders van de andere Jan Harmens. Deze ouders woonden wel
   > weer in Ureterp/Siegerswoude!
   >
   > Bovendien past de leeftijd van Antje beter bij Jan Harmens Harma,
   > want dan is ze inderdaad 33, terwijl die van mij 37 is in 1811. Ik
   > heb nog wel wat 'Jan Harmens' gevonden in de begraafboeken van
   > Siegerswoude.
   >
   > Nogmaals hartelijk dank voor het meedenken en speurwerk!!
   >
   > Met vriendelijke groet,
   > Kees
   >
   >
   >
   > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "ponne39meppel"
   > wiecherponne@ wrote:
   > >
   > > Kees,
   > >
   > > Er waren in dezelfde periode zeker twee personen met de naam Jan
   > > Harmens, die beiden dochters hadden met de naam Antje en R(e)insk(j)
   > e:
   > >
   > > 1. Jan Harmens Harma (+ Smal. 13-08-1827, 77 jaar, weduwnaar).
   > > Hij (afkomstig van Beetsterzwaag)huwde in 1772 (attestatie naar
   > > Boornbergum 16-02-1772) met Gaaitske Heinses (afk. van Boornbergum).
   > > Zij kregen vier kinderen:
   > > a. Rinske * Boornbergum, 22-11-1772, + Smal. 16-07-1859 (86, gehuwd)
   > > b. Antje * Lippenhuizen, 18-01-1777
   > > c. Antje * Lippenhuizen, 25-2-21778, + Smal. 08-09-1850 (78, gehuwd)
   > > d. Harmen * Lippenhuizen, 28-11-1779
   > >
   > > 2. Jan Harmens (geen familienaam bekend)
   > > Hij (afkomstig van Siegerswoude) huwde op 22-11-1767 met Aukjen
   > > Lykeles (afk. van Ureterp)
   > > Zij kregen zes kinderen:
   > > a. Pietertje * Ureterp, 18-08-1768
   > > b. Japikje * Ureterp, 18-08-1769
   > > c. Reinskjen * Ureterp, 24-02-1772
   > > d. Antje * Ureterp, 14-02-1774
   > > e. Goitscke * Siegerswoude, 17-03-1781
   > > f. Harmen * Siegerswoude, 09-06-1786
   > > Deze zoon Harmen neemt in 1811 de naam Wilpstra aan.
   > > Hij huwt te Opsterland, 24-12-1818 met Grietje Hendriks Tiezema.
   > >
   > > Waarschijnlijk waren deze tweede Jan Harmens en zijn vrouw Aukjen
   > > Lykeles al voor 1811 overleden, waarom ze ook niet in de lijsten
   > van
   > > naamsaanneming voorkomen. En dan heeft Gooitske bij haar huwelijk
   > in
   > > 1811 met Atze Jelles (van der Gaast) de waarheid gesproken toen ze
   > > verklaarde dat haar ouders reeds waren overleden.
   > >
   > > Wiecher Ponne
   > >
   > >
   > >
   > >
   > > In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "keesbraaksma" <kbr@>
   > > wrote:
   > > >
   > > > Beste mede-genealogen,
   > > >
   > > > Al lang was ik op zoek naar de overlijdensdatum van Gooitske Jans
   > > de
   > > > Boer. Zij was getrouwd op 17-4-1811 met Atze Jelkes van de Gaast,
   > > die
   > > > daarna de Boer werd genoemd. Atze sterft in Murmerwoude op 5
   > > januari
   > > > 1835. Maar de overlijdensdatum van Gooitske was niet te vinden.
   > > >
   > > > Nu vond ik onderstaande op tresoar.nl. Haar naam gespeld met een
   > o.
   > > > Wie kan voor mij in de acte nagaan of ze de Gooitske is die ik
   > zoek.
   > > > (Ik vermoed van wel, want haar leeftijd klopt.)
   > > >
   > > > Overlijdensakte Kollumerland, 1871
   > > > Aangiftedatum 11 april 1871, akte nr. 45
   > > > Goitske de Boer, overleden 9 april 1871, oud 89 jaar, weduwe
   > > >
   > > > Zij werd geboren op 17 maart 1781 te Garijpsijgerwoude als
   > dochter
   > > > van Jan Harmens en Aukjen Lijkeles:
   > > >
   > > > Alvast bedankt.
   > > >
   > > > Met vriendelijke groeten,
   > > >
   > > > Kees Braaksma
   > > >
   > >
   >
   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 16 messages in this topic