Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

44077Re: Gooitske Jans de Boer

Expand Messages
 • ponne39meppel
  Jun 15, 2008
  • 0 Attachment
   Kees,

   Er waren in dezelfde periode zeker twee personen met de naam Jan
   Harmens, die beiden dochters hadden met de naam Antje en R(e)insk(j)e:

   1. Jan Harmens Harma (+ Smal. 13-08-1827, 77 jaar, weduwnaar).
   Hij (afkomstig van Beetsterzwaag)huwde in 1772 (attestatie naar
   Boornbergum 16-02-1772) met Gaaitske Heinses (afk. van Boornbergum).
   Zij kregen vier kinderen:
   a. Rinske * Boornbergum, 22-11-1772, + Smal. 16-07-1859 (86, gehuwd)
   b. Antje * Lippenhuizen, 18-01-1777
   c. Antje * Lippenhuizen, 25-2-21778, + Smal. 08-09-1850 (78, gehuwd)
   d. Harmen * Lippenhuizen, 28-11-1779

   2. Jan Harmens (geen familienaam bekend)
   Hij (afkomstig van Siegerswoude) huwde op 22-11-1767 met Aukjen
   Lykeles (afk. van Ureterp)
   Zij kregen zes kinderen:
   a. Pietertje * Ureterp, 18-08-1768
   b. Japikje * Ureterp, 18-08-1769
   c. Reinskjen * Ureterp, 24-02-1772
   d. Antje * Ureterp, 14-02-1774
   e. Goitscke * Siegerswoude, 17-03-1781
   f. Harmen * Siegerswoude, 09-06-1786
   Deze zoon Harmen neemt in 1811 de naam Wilpstra aan.
   Hij huwt te Opsterland, 24-12-1818 met Grietje Hendriks Tiezema.

   Waarschijnlijk waren deze tweede Jan Harmens en zijn vrouw Aukjen
   Lykeles al voor 1811 overleden, waarom ze ook niet in de lijsten van
   naamsaanneming voorkomen. En dan heeft Gooitske bij haar huwelijk in
   1811 met Atze Jelles (van der Gaast) de waarheid gesproken toen ze
   verklaarde dat haar ouders reeds waren overleden.

   Wiecher Ponne
   In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "keesbraaksma" <kbr@...>
   wrote:
   >
   > Beste mede-genealogen,
   >
   > Al lang was ik op zoek naar de overlijdensdatum van Gooitske Jans
   de
   > Boer. Zij was getrouwd op 17-4-1811 met Atze Jelkes van de Gaast,
   die
   > daarna de Boer werd genoemd. Atze sterft in Murmerwoude op 5
   januari
   > 1835. Maar de overlijdensdatum van Gooitske was niet te vinden.
   >
   > Nu vond ik onderstaande op tresoar.nl. Haar naam gespeld met een o.
   > Wie kan voor mij in de acte nagaan of ze de Gooitske is die ik zoek.
   > (Ik vermoed van wel, want haar leeftijd klopt.)
   >
   > Overlijdensakte Kollumerland, 1871
   > Aangiftedatum 11 april 1871, akte nr. 45
   > Goitske de Boer, overleden 9 april 1871, oud 89 jaar, weduwe
   >
   > Zij werd geboren op 17 maart 1781 te Garijpsijgerwoude als dochter
   > van Jan Harmens en Aukjen Lijkeles:
   >
   > Alvast bedankt.
   >
   > Met vriendelijke groeten,
   >
   > Kees Braaksma
   >
  • Show all 16 messages in this topic