Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

44071RE: [Friesland-genealogy] Gooitske Jans de Boer

Expand Messages
 • P. van Diemen
  Jun 15 4:31 AM
   Beste Kees,

   Wel een interessant probleem.
   Bij de naamsaanneming zie je wel vaker dat gehuwde dochters niet genoemd
   worden. Maar dat Gooitske bij haar huwelijk zegt dat haar ouders overleden
   zijn terwijl dat ze nog wel leven, is curieus. Ze zal daar aan de ambtenaar
   wel bewijzen voor hebben moeten overleggen. Heb je de huwelijksbijlagen al
   eens bekeken? Daar zal haar doopakte ook bij moeten zitten.

   Met vriendelijke groet,

   Irene Walstra

   -----Original Message-----
   From: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] On Behalf Of Kees Braaksma
   Sent: Saturday, 14 June, 2008 8:47
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Subject: [Friesland-genealogy] Gooitske Jans de Boer

   Hallo groepsgenoten,

   In mijn kwartierstaat komt een Gooitske Jans de Boer voor, waarvan ik
   de volgende gegevens heb:

   Huwelijksakte Smallingerland, 1811
   Man : Atze Jelkes, oud 32 jaar, geboren te Oudega
   Ouders: Jelke Gosses en Janke Atzes
   Vrouw : Gooitske Jans, oud 30 jaar, geboren te
   Siegerswoude, gemeente Opsterland
   Datum : 17 april 1811, akte nr. 1
   Opm. : Bruid is weduwe van Tjeerd Oebeles; haar ouders
   zijn al overleden, namen niet vermeld in de akte

   Drachten, deel 1 folio 68 verso
   Boer, Tjeerd Oebeles de, weduwe Goitske Jans, Zuiderdrachten
   Kinderen: Sjoukjen 7, Oeble 4 Vgl. Jelkes A.

   Ze was toen al hertrouwd met Atze Jelkes, daarom: Vergelijk Jelkes A!!

   Drachten, deel 1 folio 62 verso
   Gaast, Atze Jelkes van der, Zuiderdrachten 227
   Kinderen: Janke 3 maanden
   NB Vader Jelke Gosses nog in leven te Boornbergum, en nam aan van der
   Gaast vgl. de Boer Tj.O.

   Tot zover ok, dacht ik, totdat ik gisteravond de overlijdensdatum van
   haar vader Jan Harmens (Harma) vond:

   Overlijdensakte Smallingerland, 1827
   Aangiftedatum 15 augustus 1827, blad nr. 21
   Jan Harmens Harma, overleden 13 augustus 1827
   Zoon van Harmen Jans en Antje Oebeles
   Oud 77 jaar, weduwnaar

   En de naamsaanneming:
   Oudega, deel 1 folio 64
   Harma, Jan Harmens, Opeinde 38
   Kinderen: Rinske 39, Beetsterzwaag, Antje 33

   Maar van deze Jan Harmens heb ik zes kinderen, waaronder Gooitske:

   Opsterland, dopen, geboortejaar 1768, doopjaar 1768
   Dopeling: Pietertje
   Geboren op 18 augustus 1768 in Ureterp
   Gedoopt in september 1768 in Ureterp en Siegerswoude
   Dochter van Jan Harmens en Aukjen Lijkeles

   Opsterland, dopen, geboortejaar 1769, doopjaar 1770
   Dopeling: Japikje
   Geboren op 18 augustus 1769 in Ureterp
   Gedoopt op 18 februari 1770 in Ureterp en Siegerswoude
   Dochter van Jan Harmens en Aukjen Lijkeles

   Opsterland, dopen, geboortejaar 1772, doopjaar 1772
   Dopeling: Reinskjen
   Geboren op 24 februari 1772 in Ureterp
   Gedoopt op 29 maart 1772 in Ureterp en Siegerswoude
   Dochter van Jan Harmens en Aukjen Lijkeles

   Opsterland, dopen, geboortejaar 1774, doopjaar 1774
   Dopeling: Antje
   Geboren op 14 februari 1774 in Ureterp
   Gedoopt op 3 april 1774 in Ureterp en Siegerswoude
   Kind van Jan Harmens en Aukjen Lijkeles

   Opsterland, dopen, geboortejaar 1781, doopjaar 1781
   Dopeling: Goijtscke
   Geboren op 17 maart 1781 in Siegerswoude
   Gedoopt op 6 mei 1781 in Ureterp en Siegerswoude
   Kind van Jan Harmens en Aukjen Lijkeles

   Opsterland, dopen, geboortejaar 1786, doopjaar 1786
   Dopeling: Harmen
   Geboren op 9 juni 1786 in Siegerswoude
   Gedoopt op 9 juli 1786 in Ureterp en Siegerswoude
   Kind van Jan Harmens en Aukjen Lijkeles

   Jan Harmens is dus vader van 6 kinderen, maar bij naamsaanname noemt
   hij alleen 2 dochters, de andere 4 zijn blijkbaar (jong) overleden.
   Maar in huwelijksacte van Gooitske Jans staat dat haar ouders
   overleden zijn.

   Nu is mijn vraag: hoort deze Jan Harmens niet bij Gooitske Jan of
   heeft ze ruzie gekregen met haar ouders en zou daarom bij de
   naamsaanname van haar vader zij niet vermeld staan en bij haar
   huwelijksacte dat haar ouders niet meer leven, maar ook geen namen
   vermeld!

   Mvg,
   Kees
   Dus: Gooitske en Harmen zijn geen kinderen??</pre>   ------------------------------------

   Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   Yahoo! Groups Links
  • Show all 16 messages in this topic