Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

43437RE: [Friesland-genealogy] Samplonius / Braaksma: vererving achternaam voor 1800

Expand Messages
 • Kees & Tsjitske
  Apr 7, 2008
   Kees,

   Het gebeurde vroeger wel vaker als bijvoorbeeld de man een vrouw trouwde die
   uit een rijkere familie kwam. Ook dan werd de naam van de vrouw doorgegeven
   aan de kinderen.
   Ook bij boeren kwam het wel meer voor als het bedrijf uit de familie van de
   vrouw kwam en de man boer werd. Ik denk dat dit een kwestie van macht cq
   geld/rijkdom was.
   En voordat de achternaam in 1811 verplicht was had niet iedereen een
   achternaam. Als de vrouw dan wel een achternaam had en de man niet, werd ook
   de vrouw haar achternaam gebruikt. Er zullen ongetwijfeld nog wel meer
   redenen zijn, zoals uitsterving van het geschlacht. In onze stamboom komt
   het zelfs voor dat er in een gezin van de tien kinderen 9 de achternaam van
   de moeder hebben aangenomen en 1 die van de vader. Wat de reden hiervan is
   weet ik niet, maar zelfs dat kwam dus voor.

   Tsjitske

   _____

   Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Kees Braaksma
   Verzonden: zondag 6 april 2008 21:45
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Samplonius / Braaksma: vererving achternaam
   voor 1800   Hallo mede-groepers,

   Via mijn eerdere vraag over Aaltje Braaksma, kwam ik via haar
   ongehuwd moeder Sjoukje Braaksma bij de familie Braaxma uit IJlst
   terecht.
   Bij de familie Samplonius 'vererft' de naam van grootmoeder op
   kleinzoon. Zou dat vaker voorkomen in Friesland. Ik heb een geval
   gevonden dat er op lijkt dat de naam van schoonmoeder op schoonzoon
   vererft.
   Weet iemand hier meer over?

   Groeten,
   kees

   Lolkjen Douwes Braaksma
   ged. IJlst 2 november 1704
   d.v. Douwe Jans Braaxma (vroedsman en burgermeester) en Tierdtie
   Tiebbes Joritsma
   x IJlst 28 juli 1726
   Jacob Jans Faber, mr. smid
   geb. IJlst
   ... 6 kinderen, waarvan....
   5. Tjertie/Tjeerdtje Jacobs Faber volgt onder
   ged. IJlst 23 november 1732
   6. Anke (Janneke) Jacobs Faber
   ged. IJlst 26 mei 1738

   Tjeerdtje Jacobs Faber
   ged. IJlst 23 november 1732
   x IJlst 13 juli 1749
   Marten Atzes (Braaksma)
   geb. IJlst

   1. Lolkjen Martens
   ged. IJlst 17 mei 1750
   2. Atze Martens Braaksma volgt onder
   ged. Harlingen 12 oktober 1752
   3. Lolkjen Martens
   ged. Lemmer (Lemsterland) 21 maart 1762
   4. Douwe Martens
   ged. Stavoren 21 oktober 1769

   Atze Martens Braaksma
   ged. Harlingen 12 oktober 1752
   overl. voor 1829
   x Stavoren 8 januari 1775
   Aukje Sjoukes
   geb. Stavoren
   overl. voor 1829

   1. Sjoukje Atzes Braaksma volgt onder
   geb. Stavoren 1 maart 1780 ???
   2. Marten Atzes
   geb. Stavoren 18 januari 1781 (ged. 24-1)
   3. Frisk Atzes
   geb. Stavoren 16 januari 1785 (ged. 9-2)

   Sjoukje Braaksma
   geb. Stavoren 1 maart 1780
   overl. Leeuwarden 19 april 1829 (44 jaar, gehuwd)
   x Leeuwarden 2 januari 1820 (akte in het Frans)
   Paulus Sander
   geb. Elmerau (Saksen, D) 08 oktober 1762
   overl. Leeuwarden 6 oktober 1842 (80 jaar, weduwnaar)
   z.v. Christoph/Christoffel Sander en Anna Margaretha Seibel
   weduwnaar van Dieuwke Reinders

   1. Aaltje Braaksma
   geb. Groningen 22-02-1814
   overleden Menaldumadeel 20 oktober 1893 (79 jaar, weduwe)


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 22 messages in this topic