Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

43428Re: [Friesland-genealogy] Samplonius / Braaksma: vererving achternaam voor 1800

Expand Messages
 • Irene Visser
  Apr 6, 2008
   Hoi,

   bij mij hebben de kinderen allemaal de achternaar van de moeder gekregen,
   dit ivm het uitsterven van het geslacht,
   en zijn de kinderen etc allemaal Alkema geworden.

   Zij had nog een ongehuwde broer en anders ging het geslacht uit sterven,
   waarom dat zo belangrijk was weet ik niet. Maar misschien waren ze in goede
   doen.

   gr. Irene.


   2008/4/6, Kees Braaksma <braaksma444@...>:
   >
   > Hallo mede-groepers,
   >
   > Via mijn eerdere vraag over Aaltje Braaksma, kwam ik via haar
   > ongehuwd moeder Sjoukje Braaksma bij de familie Braaxma uit IJlst
   > terecht.
   > Bij de familie Samplonius 'vererft' de naam van grootmoeder op
   > kleinzoon. Zou dat vaker voorkomen in Friesland. Ik heb een geval
   > gevonden dat er op lijkt dat de naam van schoonmoeder op schoonzoon
   > vererft.
   > Weet iemand hier meer over?
   >
   > Groeten,
   > kees
   >
   > Lolkjen Douwes Braaksma
   > ged. IJlst 2 november 1704
   > d.v. Douwe Jans Braaxma (vroedsman en burgermeester) en Tierdtie
   > Tiebbes Joritsma
   > x IJlst 28 juli 1726
   > Jacob Jans Faber, mr. smid
   > geb. IJlst
   > ... 6 kinderen, waarvan....
   > 5. Tjertie/Tjeerdtje Jacobs Faber volgt onder
   > ged. IJlst 23 november 1732
   > 6. Anke (Janneke) Jacobs Faber
   > ged. IJlst 26 mei 1738
   >
   > Tjeerdtje Jacobs Faber
   > ged. IJlst 23 november 1732
   > x IJlst 13 juli 1749
   > Marten Atzes (Braaksma)
   > geb. IJlst
   >
   > 1. Lolkjen Martens
   > ged. IJlst 17 mei 1750
   > 2. Atze Martens Braaksma volgt onder
   > ged. Harlingen 12 oktober 1752
   > 3. Lolkjen Martens
   > ged. Lemmer (Lemsterland) 21 maart 1762
   > 4. Douwe Martens
   > ged. Stavoren 21 oktober 1769
   >
   > Atze Martens Braaksma
   > ged. Harlingen 12 oktober 1752
   > overl. voor 1829
   > x Stavoren 8 januari 1775
   > Aukje Sjoukes
   > geb. Stavoren
   > overl. voor 1829
   >
   > 1. Sjoukje Atzes Braaksma volgt onder
   > geb. Stavoren 1 maart 1780 ???
   > 2. Marten Atzes
   > geb. Stavoren 18 januari 1781 (ged. 24-1)
   > 3. Frisk Atzes
   > geb. Stavoren 16 januari 1785 (ged. 9-2)
   >
   > Sjoukje Braaksma
   > geb. Stavoren 1 maart 1780
   > overl. Leeuwarden 19 april 1829 (44 jaar, gehuwd)
   > x Leeuwarden 2 januari 1820 (akte in het Frans)
   > Paulus Sander
   > geb. Elmerau (Saksen, D) 08 oktober 1762
   > overl. Leeuwarden 6 oktober 1842 (80 jaar, weduwnaar)
   > z.v. Christoph/Christoffel Sander en Anna Margaretha Seibel
   > weduwnaar van Dieuwke Reinders
   >
   > 1. Aaltje Braaksma
   > geb. Groningen 22-02-1814
   > overleden Menaldumadeel 20 oktober 1893 (79 jaar, weduwe)
   >
   >
   >
   > ------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk/.
   >
   > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   > juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 22 messages in this topic