Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

42886Anna van Kerkhoven, Leeuwarden

Expand Messages
 • Esther van Rems-Dijkstra
  Mar 3, 2008
  • 0 Attachment
   Kan iemand me helpen met deze vastloper?

   Anna (Antje) van Kerkhoven is geboren in 1754. Antje is overleden, 54
   jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 2 april 1808 te Leeuwarden
   [bron: Leeuwarden 1808 Gemeente Leeuwarden Register van begravenen of
   overledenen 1806-1811 Invnr.: DTB 924].
   Religie:
   NH
   Antje trouwde, 29 jaar oud, op zondag 18 mei 1783 in Leeuwarden [bron:
   Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden, 1783 DTB nr: 998, 1777 -
   1783] met Johannes Jans van der Werff, nadat zij op vrijdag 2 mei 1783
   in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan [bron: Trouwregister Gerecht
   Leeuwarden, 1783 DTB nr: 913, 1775 - 1785]. Johannes is geboren in
   Noordwijk??. Hij is begraven op zaterdag 2 juni 1804 te Leeuwarden
   [bron: Leeuwarden 1804 Gemeente Leeuwarden Register van begravenen of
   overledenen 1796-1805 Invnr.: DTB 923].

   Kinderen van Antje en Johannes:
   1 Jan Johannes van der Werff, geboren op dinsdag 12 oktober 1784 in
   Leeuwarden. Hij is gedoopt op woensdag 27 oktober 1784 in Leeuwarden
   [bron: Leeuwarden, geboortejaar 1784, doopjaar 1784 Leeuwarden, Doop
   Herv. gem. 1783-1789 DTB: 949].
   2 Anna Maria (Antje/Anne) van der Werf, geboren op zondag 25 maart
   1787 in Leeuwarden. Zij is gedoopt op woensdag 11 april 1787 in
   Leeuwarden [bron: Leeuwarden, geboortejaar 1787, doopjaar 1787
   Leeuwarden, Doop Herv. gem. 1783-1789 DTB: 949]. Antje/Anne is
   overleden op dinsdag 20 augustus 1867 in Menaldumadeel, 80 jaar oud.
   Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21 augustus 1867
   [bron: Overlijdensakte Menaldumadeel, 1867 Aangiftedatum 21 augustus
   1867, akte nr. 142].
   Religie:
   NH
   Antje/Anne trouwde, 22 jaar oud, op zondag 24 december 1809 in
   Leeuwarden [bron: DTB nr: 915, 1798-1811 Trouwregister Gerecht
   Leeuwarden, 1809] met Pieter Jelles de Roos, 23 jaar oud, nadat zij op
   vrijdag 8 december 1809 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan [bron:
   DTB nr: 2000, 1594-1812 jaar 1809 Hervormde gemeente Leeuwarden].
   Pieter is geboren op woensdag 6 september 1786 in Dokkum, zoon van
   Jelle Pieters de Roos en Gertje Jetses de Vries. Hij is gedoopt op
   zondag 24 september 1786 in Dokkum [bron: Dokkum, geboortejaar 1786,
   doopjaar 1786 Dokkum, Doop Herv. gem. 1772-1789 DTB: 191]. Pieter is
   overleden op zondag 2 oktober 1881 in Leeuwarden, 95 jaar oud [bron:
   akte nr. 537]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 3
   oktober 1881.

   --
   Get Firefox!
  • Show all 6 messages in this topic