Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

42465Re: [Friesland-genealogy] Lense (Linse) Meintes, koopman te Beetsterzwaag

Expand Messages
 • Okke Jansma
  Feb 1, 2008
   Hallo Sumarder Fokko en anderen,
   Bedankt voor je antwoord Fokko en ja ik zou het erg waarderen als je wat verder zou kunnen kijken.
   Is er ook iemand die iets van die Marten Martens weet.
   Ik weet alleen maar dat hij kleermaker was en met attestatie van Drogeham naar Bergum is gekomen en daar in Juli 1693 getrouwd is met Pietje Sjoerds, weduwe van Auke Sikkes.
   Ondanks verschillende pogingen heb ik, tot nu toe, zijn ouders, broers en zusters niets kunnen vinden.
   Groetjes ook van een oud Sumarder - mijn overgrootvader had vroeger de kroeg op de Harste, maar is daar failliet gegaan, zo als andere kroegbazen daar ook bv Roel en Hinke Teunissen.
   m.v.gr.
   Okke.

   ----- Original Message -----
   From: fokko kloostra
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, January 31, 2008 8:47 PM
   Subject: AW: [Friesland-genealogy] Lense (Linse) Meintes, koopman te Beetsterzwaag


   okke / pauline

   na gekeken in de gegevens van nieuwland:

   Linse Meintes wordt in de gegevens van Tietjerksteradeel niet genoemd

   Linze Sakes en Antje Clases hebben geen dochter baukje.
   Bij huwelijk van Baukje en Doeke Sjoerds (beiden van Bergum) staan haar ouders niet vermeld.
   Zijn vader Sjoerd Martens ( zoon van Marten Martens) is wel vermeld. Gehuwd met Rinske Doekes. Is ook kleermaker, Rinske is na Doekes overlijden Wolspinster.

   Indien je meer nodig hebt wil ik wel even verder kijken.

   Groetjes Fokko Sumar

   ----- Ursprüngliche Mail ----
   Von: Okke Jansma <okkejansma@...>
   An: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Gesendet: Mittwoch, den 30. Januar 2008, 23:55:24 Uhr
   Betreff: [Friesland-genealogy] Lense (Linse) Meintes, koopman te Beetsterzwaag

   Hallo Pauline,
   Ik heb altijd gedacht dat Doeke Sjoerds ( Ringnalda),meesterk leermaker, eerst in Bergum en daarna in Dantumawoude, geboren 11.11.1725 in Bergum, gehuwd met Baukje Linses ( ondertrouw 5.6.1746), dat deze Baukje een dochter was van Linze Sakes en Antje Clases.
   Als je naar de namen van de kinderen van Doeke en Baukje kijkt dan is er inderdaad een Meint bij en kan je dus best wel gelijk hebben.
   Ik ben een afstammeling van Sjoerd Doekes en Antje Tysses.
   Ik ben erg benieuwd om verdere details te horen van Baukje Linses ouders.
   met vriendelijke groet( mei freonlike groetnis),
   Okke Jansma,
   43 Brassey Avenue
   Highton, Victoria,3216
   Australie

   ----- Original Message -----
   From: Polyne de Graaf
   To: Friesland-genealogy @yahoogroups. com
   Sent: Thursday, January 31, 2008 3:55 AM
   Subject: [Friesland-genealog y] Lense (Linse) Meintes, koopman te Beetsterzwaag

   Hallo,

   Ik ben op zoek naar de vrouw, huwelijk en evt andere gegevens van
   Lense Meintes. Onderstaand is wat ik weet:

   Lense (Linse) Meintes, koopman te Beetsterzwaag in 1724, 1727, 1726.
   3 kinderen

   1.Baukjen (Bauckien) Linzes (Linses), gedoopt te Beets op 28 okt 1724,
   ondertrouw te Bergum op 5 jun 1746 met Doeke Sjoerds, zoon van Sjoerd
   Martens en Hinke Doekes, geboren op 9 nov 1725, gedoopt te Bergum op
   11 nov 1725, kleermaker

   2.Lijnkien Linses, gedoopt te Beets op 10 feb 1727.

   3.Gaijtske Linses, gedoopt te Beets op 6 aug 1728.

   met vriendelijke groet,
   Polyne

   [Non-text portions of this message have been removed]

   Heute schon einen Blick in die Zukunft von E-Mails wagen? Versuchen Sie´s mit dem neuen Yahoo! Mail. www.yahoo.de/mail

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 5 messages in this topic