Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

42131Re: Huwelijk van Dijk Reitsma voor Ruud

Expand Messages
 • p_j_de_wit
  Jan 9, 2008
   Beste Ruud,
   Hinke was mij blijkbaar net voor, maar ik heb de originele akte
   ingezien. Ik kan bevestigen dat vader bruidegom is Poppe van Dijk.
   Moeder bruidegom lees ik niet Antje Hendriks de Boer, maar Lutje
   Hendriks de Boer (geen Antje maar Lutje dus).
   Groeten, Peter   --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Ruud Hijlkema"
   <rudolfhijlkema@...> wrote:
   >
   > Hallo Hinke,
   >
   > Geweldig, ik weet het nu zeker, hij behoort tot onze van Dijk tak.
   >
   > Zijn vader werd geboren in Lemmer, en vertrok naar Oldemarkt.
   >
   > Jacob blijft niet in Lemmer want hij krijgt samen met Antje Reitsma
   kinderen
   > in Zwolle.
   >
   > Ik wil je hiermee hartelijk bedanken voor de genomen moeite om de
   akte voor
   > mij in te zien.
   >
   > Met vriendelijke groet,
   >
   > Ruud.
   >
   > _____
   >
   > Van: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > [mailto:Friesland-genealogy@yahoogroups.com] Namens Hinke
   > Verzonden: donderdag 3 januari 2008 10:57
   > Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   > Onderwerp: [Friesland-genealogy] Huwelijk van Dijk Reitsma voor Ruud
   >
   >
   >
   > Hallo Ruud,
   >
   > Ik hoop dat je dit leest want heb vergeten je mail adres op te
   slaan en
   > heb het nu niet op mijn nieuwe laptop.
   > Net de huwelijksakte van Jacob van Dijk en Antje Reitsma ingezien.
   > Helaas zijn de fichereaders op het gemeentearchief van Lemmer zo
   oud dat
   > de aktes slecht te lezen zijn. Het volgende heb ik genoteerd:
   >
   > Lemsterland 13-04-1856/6
   > Jacob van Dijk, 30 jaar geboren Oldemarkt, boekhandelaar, wonende
   te
   > Lemmer, meerderjarige zoon van Poppe van Dijk, overleden en Antje
   > Hendriks de Boer, zonder beroep wonende te Lemmer
   > en
   > Antje Reitsma, 27 jaar, zonder beroep, geboren en wonende te
   Lemmer,
   > dochter van Geert (?) Tjalles Reidsma overleden en Sjoerdje
   Hermanus ??,
   > winkeliersche wonende te Lemmer.
   >
   > Voor de goede namen heb ik de geboorte van Antje maar even van
   Tresoar
   > geplukt.
   >
   > Geboorteakte Lemsterland, 1828
   > Aangiftedatum 29 december 1828, blad nr. 114
   > Antje Reitsma, geboren 28 december 1828
   > Dochter van Gurbe Tjittes Reitsma en Sjoerdtje Harmanus
   > Witteveen
   >
   > groet, Hinke Woudt-Westra
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been removed]
   >
  • Show all 6 messages in this topic