Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

42019[Friesland-genealogy] betekenis van "verspieren"

Expand Messages
 • Wilco de Jonge
  Jan 2, 2008
   Groepsgenoten,

   Voorbeeld: "Ancke Saeckedr te Goëngahuizen verspiert de boden daar zij en Baucke Annes elkander trouw beloften hadden gepresteerd"

   Is de onderstaande verklaring eigenlijk wel helemaal correct?

   Verspieren - zeg maar blokkeren - dat is het door de achtergebleven muurbloem formeel protest aantekenen bij of juist voor de huwelijksvoltrekking, omdat er door de gewraakte trouwlustige al eerder een trouwbelofte is gedaan, namelijk aan een achtergebleven muurbloem. Trouwbelofte deed je zeker onder Friese boeren krachtig-symbolisch door een in doek geknoopte gouden/zilveren munt aan te bieden. Als je dit had gedaan kon je eigenlijk nauwelijks meer onder het huwelijk uit. Het telde feitelijk zwaarder dan wat wij verloving noemen. En toch bedacht men zich dan nog wel eens ... of moest men gewoon met iemand anders trouwen. En dan bleef de boze muurbloem achter. En die had dan - bij gelegenheid van de proclamaties en bij de huwelijksvoltrekking zelf - het recht om formeel bezwaar aan te tekenen.
   Aanleidingen voor verspieren konden ook wel eens zijn: bigamie, te nauwe familierelatie, etc

   Wilco

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 4 messages in this topic