Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

41844translation

Expand Messages
 • Wim de Groen
  Dec 17, 2007
  • 0 Attachment
   Hallo medespeurders, in DTB boek Ameland kom ik bij overlijden de term
   "muy" of "muyke" tegen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Is dat Fries voor
   weduwe (of weduwnaar)? Of betekent het wat anders?

   Hartelijke groeten van Wim de Groen, Zutphen   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 32 messages in this topic