Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

41674AW: [Friesland-genealogy] hulp nodig

Expand Messages
 • fokko kloostra
  Dec 5, 2007
   Sytske sybrens geboren te lekkum 7 juli 1763 - dochter van sybren jans en lysbeth jacobs - huwde te suawoude 14-5-1786 met Symen sipkes Algera (van suawoude, zij van lekkum) - woont 1787 te tietjerk - woont 1792 te hardegarijp - belijdenis gedaan te hardegarijp 23-8-1801 - door "lichaamsongemak" eerst gedoopt 23 augustus 1801 - woont 1829 en 1839 in huis nr 72

   over algera (algra)veel te vinden op internet.

   pietje sybrens geboren october 1769 te lekkum - dochter van sybren jans en lijsbeth jacobs - op belijdenis gedoopt te rijperkerk 22-5-1791 - vertrekt met attestatie naar leeuwarden 30-8-1795

   Lijbeth jacobs - woonplaats lekkum en rijperkerk - huwde 1 tiete gabes - huwde 2 sybren jans

   Tiete gabes - boer te cornjum 1744 en te lekkum - huwde 1 akke adams - huwde 2 lijsbeth jacobs-
   Akten: TIE S20 333
   kinderen :
   gabe - feikje - jetske geb lekkum 13-2-1757


   groetjes fokko sumar


   ----- Ursprüngliche Mail ----
   Von: Jantsje Pasma <jann@...>
   An: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Gesendet: Mittwoch, den 5. Dezember 2007, 13:23:34 Uhr
   Betreff: [Friesland-genealogy] hulp nodig

   Hoi,

   Wat ik ook probeer ik kom niet verder

   Ik zal het zo kort mogelijk hier neerzetten, anders is het 25 pagina's.
   t/m 8 heb ik alles maar ik kan van 9,10,11 etc. niks meer vinden
   Wie kan me verder helpen? Daar komt bij dat ik

   Stamboom familie Pasma

   1. Rudolf Pasma, Geboren 31-05-1991 in Sneek

   2. Rinse Pasma, Geboren 23-01-1965 in Sneek
   Getrouwd op 28-06-1989 in Joure met Jantje Meijer, Geboren 14-01-1968 in Sint Johannesga.

   Kinderen van Rinse en Jantje :
   Rudolf , 31-05-1991 in Sneek (zie 1)
   Moniek, 13-02-1993 in Sneek
   Saskia, 06-11-1994 in Scharsterbrug

   3. Rudolf Pasma, Geboren op donderdag 24 -02-1939 in Heerenveen
   Getrouwd op 17-05-1963 met Stijntje de Vries, Geboren 02-08-1939

   Kinderen van Rudolf en Stijntje
   Rinse, (zie 2)

   4. Rinse Pasma, Geboren op dinsdag 22-08-1899 in Swichum, Overleden op vrijdag 24-05 1968 te Heerenveen, 68 jaar oud.
   Getrouwd op 24 jarige leeftijd op woensdag 16-07-1924 in Stiens met Baukje Albertsma
   Kinderen van Rinse en Baukje:Weltje, Sietske (Sijts), Albert, Rypke, Rudolf, (zie 3)Doekele Siebren,

   5. Albert (Doekeles)_Pasma, Geboren 12-09-1867 in gemeente Leeuwarderadeel, Overleden 01-10-1922 te Swichum, getrouwd met Sytske (Rinzes) Vonk,
   Kinderen van Albert en Sytske:Doekele, Rinse, (zie 4)Rudolf, Sybren

   6. Doekle Sybrens Pasma(ook geschr. Als Doekele), Geboren 25-04-1832 getrouwd met Hyke (Alberts) van Dijk,
   Kinderen van Doekle en Hyke:Albert( zie5)

   7. Sybren(Jacobs) Pasma, Geboren 08-11-1793 te Lekkum, getrouwd met Aafke Doekles Albertsma
   Kinderen van Sybren en Aafke:Grietje, Jacob, Doekele (zie 6)Klaaske, Jorritje, Albertje,Grietje

   8. Jacob (Sybrens) Pasma,
   Kinderen van Jacob en Klaaske:Lijsbeth, Dooitske, Sybren,(zie 7),Dieuwke,Pieter, Dieuwkje, Baukje, Jan, Eeltje,Pietje, Jacob,

   9. Sybren Jans(ook geschr.als Siebren,sibren, sijbren), Geboren ..-..-....te Stiens, overleden..- ...-....
   Sybren is op 20-03-1763 in Stiens getrouwd met Lijsbeth (ook geschr. Als Lijsbert) Jacobs . Lijsbeth is afkomstig van Lekkum
   Opmerking : attestatie gegeven

   Kinderen van Sybren en Lijsbeth:

   Sijtske, Geboren op 7 juli 1763 te Lekkum, Gedoopt op belijdenis op 23 augustus 1801 in Hardegarijp gem. Tietjerksteradeel.
   Opmerking.: De ouders waren bij leven echtelieden te Lekkum

   Jacob (zie 8)

   Pietje, (v)(ook geschr. als Pyttje, Pyttie )Geboren in oktober 1769 te Lekkum, Gedoopt op belijdenis op 22 mei 1791 in Rijperkerk gem. Tytsjerksteradiel. Overleden 28-10-1851, 83 jaar, weduwe
   Opmerking.: De ouders waren bij leven echtelieden te Lekkum

   Baukje, geboren
   Baukje is getrouwd met Rintje Gosses

   Kinderen van Baukje en Rintje:*
   *Gosse, geboren.., Gedoopt op 02-01-1790 in Leeuwarden. Aanwezig: Gosse Rintjes
   Opm.: De doopnaam is Gusovinus/Gosse

   *Siebren, geboren , Gedoopt op 30 november 1792 in Leeuwarden. Aanwezig: Jacob Sieberens

   10. Jan

   Kinderen:
   Jacob

   Sijbren (zie 9)

   ik heb meerdere mogelijkheden bij 10:

   Leeuwarderadeel, huwelijken 1737

   Vermelding: Derde proclamatie op 19 mei 1737 in Stiens

   Man : Jan Jacobs afkomstig van Stiens

   Vrouw : Sijtske Pijters afkomstig van Cornjum

   Opmerking : getrouwd te Stiens

   Gestandaardiseerde namen: JAN JAKOBS en SIETSKE PIETERS

   Bron:

   Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken( DTBL)

   Trouwregister Hervormde gemeente Stiens 1619-1811

   Inventarisnr. : 477

   Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

   Leeuwarden, huwelijken 1737
   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 juni 1737
   Man : Jan Pieters afkomstig van Leeuwarden
   Vrouw : Claeske Jacobs afkomstig van Leeuwarden
   Opmerking : getrouwd in de Galileeër kerk

   Gestandaardiseerde namen: JAN PIETERS en KLAASKE JAKOBS

   Bron:
   Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken( DTBL)
   Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1737-1742
   Inventarisnr. : 991

   Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

   zou dit de lijsbeth van 9 kunnen zijn ??

   Leeuwarden overlijden/begraven 1798
   Begraven: Elizabeth Jacobs
   Datum : 2 januari 1798
   Begraven op het Oldehoofsterkerkhof

   Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
   Persoon: LIJSBET JAKOBS

   Bron:
   Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   Gemeente Leeuwarden, register van begravenen of overledenen
   1796-1805
   Inventarisnr. : 923
   Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

   En dit de jan van 10?

   Leeuwarden overlijden/begraven 1771
   Overleden: Jan Jacobs
   Datum : 3 november 1771
   Plaats : Leeuwarden

   Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
   Persoon: JAN JAKOBS

   Bron:
   Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
   R.K. Parochie Het Klooster Leeuwarden, register van
   overledenen 1752-1794
   Inventarisnr. : 1019
   Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar


   Wijzigingsdatum: 13-12-2006

   No virus found in this outgoing message.
   Checked by AVG Free Edition.
   Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.16.14/1171 - Release Date: 4-12-2007 19:31


   [Non-text portions of this message have been removed]

   Jetzt Mails schnell in einem Vorschaufenster überfliegen. Dies und viel mehr bietet das neue Yahoo! Mail - www.yahoo.de/mail

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 10 messages in this topic