Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

4145RE: [Friesland-genealogy] ten Cate

Expand Messages
 • Movision
  Feb 10, 2001
   Hoi Hans,

   Bedoel jij soms Jacob Sybes Boersma x Eelkjen Reinders en Sicke Piters
   Boersma?
   Het lijkt me dat er haast een verband moet zijn met een Jacob Boersma geb
   1725-1745 in-rond Dongeradeel, daar huwelijken van de kinderen van Jacob
   Boersma (voor zover bekend; Renger, Antje, Sybe, Wytske, Houkje en Kornelis)
   alle in Oostdongeradeel zijn getrouwd en daar kinderen hebben gekregen.
   Tot op heden is de lijn Jacob-Sybe compleet en mijn oudste zoon heet dan ook
   weer Sybe, naar zijn opa, hetzij het via moeders kant.

   Misschien kun jij me verder helpen, ik vindt dit een grappige ontwikkeling.

   Groeten,

   John Besseling

   The Opportunity

   Your 1st choice for digital promotional tools! Ask us about: 3D & "Motion"
   software! CD-R in Business Card, 8 & 12 cm dia sizes! Plus the "Multi-Flip
   2000+ All New CD Labelling Kit" and ALL consumables; first quality labels,
   screens and more!

   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Hans Zijlstra [mailto:hzijlstra@...]
   Verzonden: zaterdag 3 februari 2001 17:54
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] ten Cate

   Appy en Andries,

   Jacob Sybes speelde een hoofdrol in het 'Reboelje in
   de Dongeradielen', van 2 juli 1749. Hierover is door
   DP Keizer een boek in het Fries geschreven (1980, ISBN
   90 06 272 2318), die ik enige tijd geleden bij
   Antiquariaat Atsee in Dokkum heb gekocht. Op het
   pachtersoproer van 1748 volgde de oprichting van de
   Doelistenbeweging in Leeuwarden om de staatsinrichting
   te verbeteren. De Friese landadel maakte immers op
   grote schaal misbruik van zijn stemrecht op basis van
   eigendom van stemgerechtigde boerderijen.
   De oproer van 1749 kwam echter nauwelijks van de
   grond, ondanks het luiden van de klokken her en der,
   en ik meen dat Jacob Sybes inderdaad als straf
   onthoofd is. Hij woonde in Ternaard in 1749 en was
   vlak daarvoor uit Oosternijkerk gekomen.
   Volgens het boek waren overigens de echte opstokers
   ene Lolke Hulshuis en Claes Cornelis, terwijl Jacob
   Sybes en Sicke Pyters slechts meelopers waren. Jacob
   was geboren rond 1694 en getrouwd met Eelkjen
   Reinders. Ze hadden 2 kinderen, waaronder een Sybe
   Jacobs. Maar ja, is dat dezelfde als die van jou ? Een
   bezoekje aan Leeuwarden kan het ophelderen.
   Ik kan me herinneren dat Jacob ook nog een zus
   Trijntje Sybes had die in een criminele affaire
   verzeild is geraakt waarover gepubliceerd is.

   Groet, Hans Zijlstra
   --- andries de Vries <ajadevries@...> wrote:
   > Appy,
   >
   > Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de
   > Bloeimaand deezes jaars
   > berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in
   > Friesland tot geweldige
   > daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van
   > Friesland,deel 4 blz 115).
   > Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd
   > ingevoerd, een manier om in
   > het vervolg een belasting op verteringen in te
   > vorderen, gebaseerd op het
   > aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een
   > idee van Professor N.
   > Ypey.
   > (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde
   > het anderts, de
   > effecten zijn hetzelfde!)
   > Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te
   > gaan met de eerlijkheid
   > van belasting-inning.
   > Dit verving de belasting die betaald moest worden op
   > goederen, "welke van
   > Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en
   > inderdaad grootelijks
   > strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
   > De veroordeling van personen en eventuele
   > onthoofdingen wordt in dit boek
   > niet over gerept.
   > Groeten,
   >
   > Andries
   >
   > ----- Original Message -----
   > From: Appy De Vries <appy@...>
   > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   > Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
   > Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate
   >
   >
   > Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te?
   > geh-24-02-1770 met
   > Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe
   > 01-02-1782 <doopsgezindt>
   > Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7
   > kinderen waarvan hier de namen
   >
   Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de
   > bekende schoenmaker>
   > dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel
   > meer gegevens voor de
   > liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al
   > heel lang mee bezig er
   > gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe
   > onthoofd is te
   > Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752
   > >? Wie weet hier iets
   > van? Ben benieuwd Groetjes Appy
   >
   >
   > [Non-text portions of this message have been
   > removed]
   >
   >
   >
   > Genealogy yn Fryslân:
   > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
   > alle sinds 8 juli 1999
   > geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
   > email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >
   >
   > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
   >
   > Genealogy yn Fryslân:
   > http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > of: http://go.to/frgen .
   >
   > Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin
   > alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op
   > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg)
   > email-bericht naar:
   > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >


   __________________________________________________
   Get personalized email addresses from Yahoo! Mail - only $35
   a year! http://personal.mail.yahoo.com/


   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
  • Show all 14 messages in this topic