Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

40863Re: [Friesland-genealogy] sites over limburg

Expand Messages
 • pboltjes@planet.nl
  Oct 30, 2007
   Hallo Anton,

   Ik zag bij http://soldaten-genealogie.nl dat jij je ook bezighoud met soldaten in de Bataafse tijd.
   Bij Tresoar staat al een uitgebreid onderzoek van Dhr. Spanjaard. Daarin mis ik twee namen, t.w.
   Schelte Martens Bijlsma, geb/ged. 06-02-1787; geh. met Imkje Gooitzes 06-12-1818: overl. 03-09-1846 in de Lemmer.
   Schelte was Fuselier bij het bataillon infanterie Nationale Militie no. 3 en vocht mee tijdens de "Bataille de Waterloo".
   Zijn "paspoort" om van Groningen naar de Lemmer te reizen, ( "Worden alle Civile en Militaire Autoriteiten verzocht, den voornoemden Fuselier Bielsma Schelte Martens
   vrij en onverhinderd te laten passeren, en des noodig hulp en bijstand te verlenen ) zit bij de huwelijkse bijlagen!
   Hendrik Pieters Vlig, geb. 13-07-1795 te Blokzijl; geh. met Geeske Jacobs de Haan 16-08-1818; overl. 31-10-1870 in de Lemmer.
   Hendrik was Flankeur bij hetzelfde bataillon en vocht ook mee in de slag bij Waterloo, beide kregen op dezelfde dag, den eersten Mey 1818, hun paspoort voor de reis
   van Groningen naar de Lemmer. De laatste ook te vinden bij de huwelijkse bijlagen.

   Verder nog één voor je rariteitenkabinet en wellicht een leuke uitzoeker.
   Date Koops Mast geb. 27-10-1797 Heereveen; geh. met Jantje Bouwes Haagsma 14-06-1818; overl. 04-05-1874 in de Lemmer. Turfschipper op Middelburg, o.a.
   Overl. akte Wymbritseradeel, 1816, aangiftedatum 09-03-1816, Rinske Jochums Kroes, vrouw, overleden 09-03-1816
   n.b. Dood langs de weg gevonden; de Officier van Justitie is op de hoogte gesteld.
   Notariële archieven 1816, not. A. Witteveen. Inv. nr. 097008 repert. nr. 515 d.d. 03-08 1816
   Dit betreft een verklaring, afgegeven door Geert Synes, ten gunste van Date Koops Mast, die hij den achtienden juni 1816, door drank en drift aangevuurd zijnde, had beschuldigd
   mede de moordenaar te zijn van Rinske Jochums Kroes!!
   Volgens Mw. Bloemhof-Dijkstra zou er in de ingekomen stukken van de Off. v. justitie, toegang 16, inv. nr. 792 iets te vinden zijn over deze kwestie.
   Ik ben zelf helaas niet in staat momenteel af te reizen naar Leeuwarden, maar wellicht vind je het boeiend genoeg om er een keer in te duiken.
   Als er iets uit komt heb je in ieder geval stof voor een leuk stukje.

   Vriendelijke groet,

   Piet Boltjes
   Benedenlangs 117
   1025 KD Amsterdam
   020-6934064
   ----- Original Message -----
   From: A.G Musquetier
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Monday, October 29, 2007 1:47 PM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] sites over limburg


   http://groups.yahoo.com/group/limburg/

   http://groups.yahoo.com/group/genealogie-limburg/

   http://groups.yahoo.com/group/limburg_genealogie/

   veel succes

   Met vriendelijke groeten
   Anton Musquetier

   Op mijn site http://www.altijdstrijdvaardig.nl/

   vind u nu iets meer dan honderdduizend toevallige vondsten die regelmatig worden aangevuld , U zult verrast zijn, met zoveel gegevens,
   een Luilekkerland voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten. (Up-date 28-10-2007)

   U bent om wat voor reden dan ook, niet in staat naar het archief in Friesland te komen, maar wilt toch copieen van akten/stukken? kijk op mijn site www.altijdstrijdvaardig.nl
   Ook voor copieen van Gelderland uit het Archief Arnhem..

   ----- Original Message -----
   From: Jantsje Pasma
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Monday, October 29, 2007 1:42 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] sites over limburg

   Hoi,

   Ik ben een vriendin aan het helpen om haar stamboom uit te zoeken.

   Helaas heb ik alleen maar de adressen van de sites die over Friesland gaan en zij moet in Limburg (hoensbroek) zijn. Wie weet waar ik moet zoeken, of heeft links voor mij?

   Mvg, jantsje

   No virus found in this outgoing message.
   Checked by AVG Free Edition.
   Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.15.12/1097 - Release Date: 28-10-2007 13:58

   [Non-text portions of this message have been removed]

   ----------------------------------------------------------

   No virus found in this incoming message.
   Checked by AVG Free Edition.
   Version: 7.5.503 / Virus Database: 269.15.12/1097 - Release Date: 28-10-2007 13:58

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Show all 7 messages in this topic