Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

40494+ Overlijdensberichten Friesland 01-10-2007

Expand Messages
 • andrys@stienstra.net
  Oct 1, 2007
   De onderstaande advertenties zijn op 01-10-2007 toegevoegd aan de database van "Genealogy yn Frysl�n - Genealogie in Friesland"

   Voor meer informatie, zie: http://www.genealogy-yn-fryslan.tk


   Vanaf 1 januari 2005 worden alle overlijdensberichten uit de Leeuwarder Courant per dag bewaard en compleet doorgeplaatst op de site: http://www.mensenlinq.nl/mensenlinq/overlijdenlc/site/home

   Uit de overige bladen (behalve de Steenwijker Courant) zijn fotokopie�n of scans o.a. verkrijgbaar bij stichting Friedoc (http://friedoc.tresoar.nl) of bij Tresoar (http://www.tresoar.nl).


   Gosse Beerda (partner: Elma Hoof).
   geb.: Kollum, 15-01-1955. overl.: Kollum, 25-09-2007. (NOF 27-09-2007).

   Sjoukje Leistra (partner: ds. Cor Neef).
   geb.: Wouterswoude, 24-08-1947. overl.: Kollum, 23-09-2007. (NOF 27-09-2007).

   Dirk Postma (partner: Klaske Stouwie).
   geb.: nb. (91 jaar). overl.: Emmeloord, 24-09-2007. (NOF 27-09-2007).

   Douwe van der Zee (partner: Rinkje Gietema, overl.: --).
   geb.: Sneek - Snits, 12-05-1953. overl.: Workum - Warkum, 04-11-2005. (LC 07-11-2005 (week 45)).