Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

4048Re: [Friesland-genealogy] ten Cate

Expand Messages
 • andries de Vries
  Feb 2, 2001
  • 0 Attachment
   Appy,

   Die pachtersoproer is geweest in 1748, "in de Bloeimaand deezes jaars
   berstte een smeulend misnoegen tegen de Pagters in Friesland tot geweldige
   daadelijkheden uit."(Tegenwoordige Staat van Friesland,deel 4 blz 115).
   Dit was de reden dat in 1748 de Quotisatie werd ingevoerd, een manier om in
   het vervolg een belasting op verteringen in te vorderen, gebaseerd op het
   aantal personen per gezin en de rijkdom, dit was een idee van Professor N.
   Ypey.
   (Je ziet, BTW is een al oud verschijnsel, men noemde het anderts, de
   effecten zijn hetzelfde!)
   Tot die tijd scheen er nogal het een en ander mis te gaan met de eerlijkheid
   van belasting-inning.
   Dit verving de belasting die betaald moest worden op goederen, "welke van
   Buitenlands in deeze Provincie werden ingevoerd, en inderdaad grootelijks
   strekkende ter belemmeringe van den koophandel".
   De veroordeling van personen en eventuele onthoofdingen wordt in dit boek
   niet over gerept.
   Groeten,

   Andries

   ----- Original Message -----
   From: Appy De Vries <appy@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, February 02, 2001 10:54 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] ten Cate


   Ik zoek ouders van Sybe Jacobs ten Cate geb-1747 te? geh-24-02-1770 met
   Minke Ekkes <Ekkema>geb-1750 ged-gelijk met Sybe 01-02-1782 <doopsgezindt>
   Sybe Jacobs was boer in Bov-knijpe Krijgen 7 kinderen waarvan hier de namen
   Lamkje--Jacob--Akke--Sietze--Ekke--Janke--Luitjen--<de bekende schoenmaker>
   dit alles Bovenknijpe over deze kinderen heb ik wel meer gegevens voor de
   liefhebbers ps deze ouders van Sybe Jacobs ben ik al heel lang mee bezig er
   gaat een verhaal dat een Jacob Sybes uit de Knijpe onthoofd is te
   Leeuwarden in verband met het Pachtersoproer <1752 >? Wie weet hier iets
   van? Ben benieuwd Groetjes Appy


   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999
   geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
  • Show all 14 messages in this topic