Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

40190Ynze Annes de Jong

Expand Messages
 • vdbergkees
  Sep 5 12:57 AM
  • 0 Attachment
   Beste forumgenoten.

   Mijn vraag: heb ik ze allemaal? De kinderen van Ynze bedoel ik.Ik
   denk van niet en vermoed dat tussen Anne (1.11.1879) en Pieter
   (1886), dus een periode van 7 jaar, misschien nog wel 3 kinderen zijn
   geboren, die dan jong moeten zijn overleden. De fam trok eind 19de
   eeuw via Zeeland naar Rotterdam. Gingen er in die tijd meer Friezen
   die kant op? Heeft iemand een antwoord op mijn vraag?

   Hieronder alles wat ik van Ynze Annes weet.

   Ynze Annes de Jong, geb. Haskerland 27 maart 1848, zn. van Anne Piers
   en Tjitzke Jetzes Veltman, tr. Haskerland 21 nov. 1876 Maike Tewes de
   With, geb. Haskerland 14 nov. 1849, dr. van Tewis Jacobs en Grietje
   Berents Moed.
   Uit dit huwelijk:
   1. Margje de Jong, geb. Nijehaske 9 okt. 1877, tr. Rotterdam 17 jan.
   1900 Hendrikus Johannes Kieffer, geb. Rotterdam 26 febr. 1879, zn.
   van Pieter en Elizabeth Keulemans.
   2. Anne de Jong, geb. Nijehaske 1 nov. 1879, † Rotterdam 26 aug.
   1955, begr. Rotterdam-Overschie 29 aug. 1955, tr. Rotterdam 6 nov.
   1901 Jacoba Lijdia Kats, geb. Willemstad 30 nov. 1881, † Rotterdam 2
   juli 1945, dr. van Mattheus en Theodora van Ham.
   3. Pieter Annes de Jong, geb. Brouwershaven 1886, tr. Rotterdam 15
   maart 1922 Geertruida Maria de Venten, geb. Amsterdam 1879, dr. van
   Jan en Johanna Maria Herders.
   4. Jacob Theeuwis de Jong, geb. Brouwershaven 1888, tr. Rotterdam 29
   juni 1910 Krijna van´t Hof, geb. Numansdorp 1891, dr. van Aart en
   Neeltje Boer.
   5. Jetce Anna de Jong, geb. Brouwershaven 1891, tr. Rotterdam 11
   sept. 1912 Helena Hendrika Vermij, geb. Dordrecht 18 okt. 1892, † 17
   jan. 1987, dr. van Wessel en Anneke Sterk.
   6. Tjitske Anna de Jong, geb. Ter Neuzen 1892, tr. Rotterdam 29 juli
   1914 Johannes Karel Mell, geb. Amsterdam 1892, zn. van Philippus
   Cornelis en Neeltje Biesterveld.

   Met vr. groeten
   Kees van den Berg